Диалектически сладкодумства – част XVII

Мъжкият интелект е само „безпомощен удавник”, „потопен” в „безбрежния океан” на женската интуиция!...

Тъпанар Дрънкар


 1. Най-адекватният отговор на глупостта е проявяваната спрямо нея търпимост: колкото повече глупост, толкова повече противостояща й търпимост!
 2. Достойнството не ме интересува. Защо ли? – Какво би ми донесло то, освен нищожната самозабрава, че съм важен по някакъв важен начин?!
 3. Уважавай слабия! На силния му стига самоуважението!
 4. Смисълът е мисъл, пък била тя и най-абсурдното нещо на света!
 5. Безпричинната дистанцираност е най-голямата беда, която може да сполети дистанциращия се. – Той не се интересува, че другият може да е обективно безвреден!
 6. Дори когато мразиш, прави го с любов!
 7. Отзвукът твори събитието: няма отзвук, няма събитие!
 8. Християнската любов има универсална форма. Каква е тя ли? Презрението, разбира се!
 9. Не ми говорете за справедливост, ако не смеете да ми посочите ощетения от установяването й!
 10. Злият човек се познава по липсата на търпимост към някое общоприето зло!
 11. Обективна истина е, че всяка обективна истина е субективно неистинна!
 12. Обичай страстите си! – Дръзнеш ли да ги отхвърлиш, неминуемо ще те погубят!
 13. Всеки има право да живее живота си така, както повеляват обстоятелствата... – Амин!
 14. Винаги съществува вероятност да не ни разберат. Важното е да бъдем чути.
 15. Искаш да живееш вечно? – Убий смъртта си!
 16. Бъдещето винаги е сакрално. Профанизира го случването му!
 17. Ако не можеш да реализираш идеала, унищожи го в процеса на постигането му и после... опитай пак!
 18. Човекът е безпаметно същество. Онова, което наричаме памет, са всъщност вкаменелостите на тази ни безпаметност!
 19. Какво е предназначението на вече построеното ли? – Да бъде разрушено, разбира се!
 20. Истинска е само онази любов, която... убива, възкресявайки, и възкресява, убивайки! Блажени влюбените и тежко на неспособните да се влюбват! Амин!
 21. Щастието на фиксиралия се върху бедността си бедняк е само и единствено в експроприирането на богаташа! Щастието на фиксиралия се върху богатството си богаташ е само и единствено в поддържането на общоприетата илюзия, че богатството е повече от бедността!
 22. Мразещият е наивник по дефиниция. Душата му е просто инфантилна, докато способният да презира изобщо няма такава! Най-чудовищното престъпление спрямо някого е не омразата, а презрението!
 23. Животът е единствената форма на себеусещане на битието. Останалото е просто... битие под формата на нищо!
 24. Ако почувствате, че започвате да говорите мъдрости, с почти неминуема сигурност еволюирате към тотално оглупяване!
 25. Алкохолът не прощава никому – най-вече на тези, които не го употребяват!
 26. Искате да запазите брака си? Нищо по-лесно от това. Просто не го консумирайте!
 27. Мъжкият интелект е само безпомощен удавник, потопен в безбрежния океан на женската интуиция!
 28. Жената:
  Колко е две и две?
  Мъжът:
  Четири.
  Жената:
  Не е вярно. Две и две е толкова, колкото каже жената.
 29. Хубаво е да се диша! – възкликнал живият... и умрял, за да го докаже!
 30. Най-трудно е да спасяваш християни. – Онова, от което се налага да бъдат спасявани, е идеята за собственото им спасение!
 31. Единствената алтернатива на безконтролното обезумяване е контролираното такова. – Ако не искаш да обезумяваш истерично, прави го с радост!
 32. Какво друго е действителността, ако не общоприетата утопия за наличието на свят без утопии?!
 33. Не е нужно да дерайлирате, за да установите, че разумът може да бъде най-лошият съветник на света!
 34. Предпочитам гибелната магия на екстаза пред животворната трезвост на обикновеността.
 35. Не дръзвайте да дръзвате, за да не дръзнат да ви дръзнат... в дрънголника!
 36. Ако мълчанието не помага, посегни към думите. Те затова са направени!
 37. Защо светът е такъв, какъвто е ли? Може би защото Бог го е пометнал в пристъп на безумие! Налудничаво е да бъдеш сам... и вечен.
 38. Ако никой не се хваща на лъжите ви, излъжете... себе си!
 39. Няма обещание без обещание за самонаказание при неизпълнение!
 40. Газирай интелекта си с освежителна емоция. В противен случай рискуваш цял живот да си останеш... спяща монада!
 41. Любовта е екстремна форма на хипноза, при която всичките бонуси са за хипнотизирания. Споделена е тогава и само тогава, когато хипнотизаторът е склонен да излъже, че също е хипнотизиран.
 42. Ако ви се струва, че времето е спряло, не го пришпорвайте! – Може би кисне на някой темпорален светофар?!
 43. Най-добре се смее този, който се смее... през цялото време!
 44. Не е възможно да сте алпинист и да изкачвате връх Еверест. Що за алпинист е някой, щом не изкачва... Алпите?!


Назад към предидующата част

Напред към следующата част

Назад към всичките черги и останалите постилъчни материали

Към началната страница на сайта