Наръчник на шизофреника

Тръгнеш ли да пресичаш на червено, подложи си крак! – По-добре охлузен, нежели мъртъв!...

Тъпанар Дрънкар


 1. Никога не върви зад себе си! – Ще се препънеш!
 2. Не се подяждай, консумирайки храната, предназначена за теб!
 3. Не се ядосвай! – Достатъчно е, че го правиш.
 4. Никога не заспивай по време на сън! – Така винаги ще можеш да събудиш себе си.
 5. Не се самоубивай! – Сториш ли го, ще останеш без себе си!
 6. Не се самоизлъгвай! – Представи си как би се почувствал/а, ако си отвърнеш със същото!
 7. Не върши тежка работа! – Възлагай я на себе си!
 8. Редовно се свързвай със себе си по телефона! – Как иначе би разбрал/а как си?!
 9. Не харесвай това, което харесваш! – Ще се дублираш!
 10. Никога не гласувай с действителна бюлетина! – Така рискуваш да нарушиш принципа един човек – един глас!
 11. Ако ти се наложи да свидетелстваш срещу себе си в съда, обвинявай се във всички смъртни (и безсмъртни) грехове! – Само така ще се измъкнеш чист!
 12. Ако се разболееш, не се притеснявай! – Важното е поне ти да останеш здрав/а.
 13. Не сключвай брак със себе си! – Ако установиш, че не се харесваш, не ще можеш да се разведеш!
 14. Не се крий от себе си! – Ще се загубиш!
 15. Ако играеш шах със себе си, никога не пропускай да губиш! – Така винаги ще печелиш.
 16. Не се поглеждай в огледалото! – Вместо образа си може да видиш... себе си!
 17. Не се снабдявай с нотариално заверено пълномощно от себе си! – Рискуваш да се измамиш!
 18. Видиш ли, че се давиш, не спасявай себе си! – Рискуваш да се удавиш!
 19. Никога не чакай себе си за вечеря! – Завръщайки се гладен, може да изядеш всичко, пропускайки да го поделиш със себе си!
 20. Никога не ставай от сън преди себе си! – Така може да си останеш в леглото цял ден!
 21. Не се бий със себе си! – Освен че ще се нараниш, ще ти се наложи да го правиш повторно, за да си отмъстиш!
 22. Никога не чети сам, а винаги само заедно със себе си, та да не ти се налага да го правиш по два пъти!
 23. Не се самокултивирай в революционен/реакционен дух! – В твое лице и един протестиращ/контрапротестиращ стига.
 24. Срещнеш ли себе си, извърни се! – Не го ли сториш, ще се ужасиш от начина, по който се гледаш!
 25. Не кани себе си в собствения си дом! – Сглупиш ли да го направиш, рискуваш да останеш без жилище!
 26. Претърпиш ли неуспех в някое начинание, не унивай! – Какъв по-добър шанс да се конкурираш със себе си!
 27. Не си завиждай! – Ти също може да станеш жертва на завистта си!
 28. Не бъди прекалено амбициозен/на! – Ще засенчиш себе си!
 29. Не заговаряй себе си, докато говориш с другиго! – Невъзпитано е.
 30. Понечиш ли да паднеш, вземи се в ръце!
 31. Помагай си, за да си отвръщаш със същото!
 32. Щади се! – Не си задавай въпроси, на които да не си в състояние да си отговориш!
 33. Не се сражавай в противникови армии! – Рискуваш да загинеш от собствената си ръка!
 34. Не говори зад гърба си! – Разбереш ли, че си го правил, може да се самообидиш!
 35. Не се свени да се преджебваш! – Ограбиш ли себе си, ще разполагаш с всичко, което си притежавал и преди това!
 36. Тръгнеш ли да пресичаш на червено, подложи си крак! – По-добре охлузен, нежели мъртъв!
 37. Станеш ли си работодател, не забавяй заплатата си! – Правиш ли го, единственият потърпевш ще си ти!
 38. Стачкувай срещу себе си тогава и само тогава, когато си в състояние да удовлетвориш исканията си!
 39. Не се самотиранизирай! – Правиш ли го, рискуваш да си спретнеш революция!
 40. Закъсняваш ли за среща със себе си, не чакай прекалено дълго! – Може да се окаже, че си забравил/а за нея!
 41. Не злоупотребявай с търпението си! – Ще се самоизнервиш!
 42. Не си крещи! – Ще си проглушиш ушите!
 43. Не ласкай себе си! – Ще се самонамразиш!
 44. Не разбивай сърцето си! – Сториш ли го, ще ти се наложи да ползваш своето!
 45. Видиш ли, че идваш насреща си, стори си път!
 46. Не се прецаквай! – Плащай си винаги, когато пътуваш с такси, шофирано от теб!
 47. Не споделяй със себе си всичко, което ти се случва! – Рискуваш да злоупотребиш с доверието си!
 48. Настинеш ли, страни от себе си, за да не се заразиш!
 49. Уважавай себе си! – Стреми се да изпълняваш всички обещания, които си даваш!
 50. Не следвай съветите в този наръчник! – В противен случай може да се окаже, че си... шизофреник!


Назад към всичките чергоподобни наличности

Към началната страница на сайта