Философия в ре минор – блуждаения из „шлаката” на битието: Спомен за едно банално „утре”

Какво ни движи днес? Хедонистичната страст към удоволствията? А може би не по-малко хедонистичното удоволствие от... заклеймяването на удоволствията? Защо скуката „завладява” света? Предусещаме ли неминуемо „следващата я” циничност и – ако да – как се адаптираме към това си предусещане?... – Опит за отговори на тези (и други подобни тям) въпроси – във втората по ред от петъчните философски миниатюри по-долу.

Хайван Торбалан и едно адажио, което – Може би? – е... в ре минор


Това е мястото, където всеки петък, считано от 9 ноември 2018 г., ще бъде спущана по една философска миниатюра, записана на анонсирания по-долу музикален фон.

Миниатюрите ще записва съчинителят им, който:

 1. ако и да е с диплома по философия,
 2. се е развел с последната през (все още) почти близката 2003 г.,
 3. пристрастявайки се към (но не и влюбвайки се в) социологията
 4. и – както вероятно ще проличи от самите текстове – продължавайки да намигва приятелски (или – понякога – поне не неприятелски) на философията.

Относно деня на публикуване:

 1. Миниатюрите, както вече биде отбелязано, ще бъдат спущани в петъците, поради което и ще носят названието петъчници.
 2. Денят ще е друг тогава и само тогава, когато по технически (или други) причини се наложи закъсняване (или подраняване) с ден-два.
 3. Петъкът е избран произволно или – съчинителят не е сигурен – все пак може би поради олицетворявания от него преход от работната седмица към почивните дни.

Относно естеството на миниатюрите:

 1. Всичките – или поне в огромната си част – ще са в проза,
 2. ала това изобщо не означава, че непременно и навсякъде ще бъдат напълно лишени от поетично звучене.
 3. Обсъжданата в тях проблематика ще е принципна и – само в много редки случаи, ако изобщо има такива – обвързана с нещо актуално.
 4. Музикалният фон е подбран така, че да съответства на общия тон на миниатюрите, а не на конкретната тема в съответния текст.
 5. Миниатюрите ще бъдат съчинявани така, че – по възможност – да са с продължителност не повече от 10 (десет) минути, като ще са предназначени само да поставят и об-ясняват (разделителното тире не е случайно) дадения проблем, а не да предлагат някакво негово конкретно решение. Нещо повече: както ще стане ясно от самите текстове, много от проблемите, които предстои да бъдат обсъждани в тях, са изначално нерешими и – Може би затова? – интересни и дори завладяващи... за мислещи натури...

Това, разбира се, е само увертюрата към... началото. А сега, да преходим към въпросното начало, след което да затънем дълбоко в тресавището, в което винаги сме си били. Кое е то ли? Как „кое”?! – Това на колкото неотменно вездесъщите, толкова и изначално непонятни факти, разбира се!

Приятно прослушване/теглене!

Четецът

(Важно! За прослушването на файловете ще ви е нужен Adobe Flash Player.)


Въведение

Прослушай / Свали


Петъчник №1: Фактите

Прослушай / Свали


Петъчник №2: Спомен за едно банално „утре”

Прослушай / Свали

Спущено на 16 ноември 2018.


Назад към всичките плиткости с прилежащите им глибокомишлености

Към началната страница на сайта