Хипократова клетва на българския лекар

Заклевам се да спазвам разпореденото в тази клетва до последния байт
и ако се отклоня от него дори на наномикрометър... -
Какво да се случи ли? Прочетете и ще узнаете...

Тъпанар Дрънкар


Кълна се в докторската си диплома, пък била тя и взета, купена, изфабрикувана и/или изпросена по милост със среден 3.00, както и в НЗОК, БЛС, МЗ, ГЛП ББ... и във всички други
знайни и незнайни,
действителни и въображаеми,
добри и зли,
древни, настоящи и бъдещи,
живи, мъртви, неродени и неподлежащи на раждане и/или умиране...
и всевъзможни други
мъжки,
женски,
многополови,
хермафродитни,
безполови и пр. божества,
а също и в производните им и в производните на техните производни такива и т. н.,
че:

 1. никога,
  никъде,
  по никакъв повод
  и за нищо в света и извън него
  не ще оставя пациент без диагноза за поне една неизлечима и не по-малко от 6 трудно лечими болести;
 2. ако резултатите от изследванията на пациента не се съгласуват с разпореденото в т. 1 от настоящата клетва,
  винаги,
  навсякъде,
  с всевъзможни средства
  и на всяка цена
  ще ги привеждам в съответствие с него;
 3. ще осигурявам лечение с гарантиран летален изход за здравите пациенти и леките случаи, а по-тежко болните ще препращам за изследвания и последващо лечение със същия резултат поне на 8 (осем) свои колеги, работещи най-малко в 4 (четири) медицински заведения, различни от моето;
 4. никога,
  никъде,
  по никакъв повод
  и за нищо в света и извън него
  не ще обслужвам пациенти, които през изминалата календарна година едновременно:
  а/ поне 12 (дванадесет) пъти – по веднъж месечно - не са ходили на контролен преглед,
  б/ поне 5 (пет) пъти не са си взимали болнични с обща продължителност най-малко 35 (тридесет и пет) дни,
  в/ поне два пъти не са били хоспитализирани за време с обща продължителност не по-малко от два месеца в 2 (две) изрично посочени от мен различни болнични заведения;
 5. ще се въздържам от осигуряване на лечение по смисъла на т. 3 от настоящата клетва само и единствено на пациенти, за които лекарската ми компетентност или интуицията ми (което е все същото) ми нашепва, че има голяма вероятност заедно с представители на противоположния пол да създадат потомство от поне 5 (пет) нови мои или нечии други пациенти;
 6. ако чуя, че мой пациент произнася напразно името ми, незабавно ще му осигуря лечение по смисъла на т. 3 от настоящата клетва, като ще правя изключение само за такива, за които по смисъла на т. 5 от същата има вероятност да създадат поколение от поне 5 (пет) нови мои или нечии други пациенти;
 7. ако чуя, че нечий друг пациент произнася напразно името на личния си лекар, незабавно ще докладвам на последния, за да може той/тя да накаже безобразника с лечение по смисъла на т. 3 от настоящата клетва;
 8. ако въпросният личен лекар откаже да стори това, незабавно ще докладвам на БЛС, за да може, ако вината му бъде доказана, самият той да бъде подложен на лечение по смисъла на т. 3 от настоящата клетва;
 9. ако самият/ата аз от антимедицински или някакви други скрупули откажа да сторя разпореденото в т. 8 от настоящата клетва, незабавно ще се подложа на самолечение по смисъла на т. 3 от същата;
 10. ако сред пациентите си имам такива, които не вярват в лекарската ми компетентност или интуиция (което е все същото),
  винаги,
  навсякъде,
  с всевъзможни средства
  и на всяка цена
  ще ги накарам да ме посетят, в следствие от което ще им назнача лечение по смисъла на т. 3 от настоящата клетва, освен ако не са такива, които по смисъла на т. 5 от същата има вероятност да създадат потомство от поне 5 (пет) нови мои или нечии други пациенти;
 11. всяка година ще
  изобретявам,
  патентовам
  и разпространявам
  Най-малко сред 875 (осемстотин седемдесет и пет) свои пациенти вирусна инфекция, която да осигури лечение по смисъла на т. 3 от настоящата клетва поне за 124 (сто двадесет и четири) от тях;
 12. ако дори една-единствена година не съумея да сторя разпореденото в т. 11 на настоящата клетва, незабавно ще се подложа на самолечение по смисъла на т. 3 от същата;
 13. ще осигуря наличието и грижливото съхраняване във всеки дом на мой пациент/пациенти най-малко на 19 (деветнадесет) копия от Кодекс на пациента със следния текст:
  Задължавам се:
  а/ никога,
  никъде,
  по никакъв повод
  и за нищо в света и извън него
  да не произнасям напразно името на личния си лекар;
  б/ да отказвам да разговарям с или се приближавам на по-малко от 12 (дванадесет) метра от човек, за когото подозирам, било то основателно или не, че поне веднъж е отказал да посети личния си лекар;
  в/ да пропагандирам
  винаги,
  навсякъде,
  с всевъзможни средства
  и на всяка цена
  компетентността или (което е все същото) изумително добрата интуиция на личния си лекар и на всички негови/нейни колеги/колежки, независимо дали ги познавам или не;
  г/ да изпълнявам безпрекословно наставленията на личния си лекар и на всички негови/нейни колеги/колежки!

  и никога,
  никъде,
  по никакъв повод
  и за нищо в света и извън него
  няма да пристъпвам към преглед на свой или нечий друг пациент, без преди това той/тя да ми издекламира цитирания кодекс (или, в зависимост от неговото/нейното здравословно състояние, да ми го изпише, изжестикулира, нарисува или представи по някакъв друг начин) изразително и отчетливо!!!

Заклевам се да спазвам разпореденото в тази клетва до последния байт и ако се отклоня от него дори на наномикрометър, да се превърна в най-калпавото транспортно средство, което някой някога е виждал/чувал/пипал и т. н. и даже в нещо по-лошо от това!!!
Амин!


Назад към Дълбокомислените тресавища

Към началната страница на сайта