Сарамаго и проблемът за слепотата

Независимо с колко сетива разполагаме, винаги, абсолютно винаги, ще ни се налага да се ориентираме в „територии”, недостъпни за тях. И тъкмо поради тази си недостъпност, въпросните „територии” едновременно ще са и плашещи, и (далеч не на последно място защото са плашещи) „фабрика” за... несъстоятелности!...

Иван Бозуков


Мисля, че не сме ослепели, мисля, че сме слепи, Слепи, които виждат, Слепи, които виждайки, не виждат.
Жозе СарамагоСлепота

Потопени в млечна белота – такива са слепците в гореспоменатия роман. Все същото би било и ако бяха обгърнати в непрогледен мрак. Не би било по-различно и ако – да речем – бяха лишени от шаблона си за зрителни усещания изобщо...

Нелепи описания на слепотата. Тя просто не е такава. Никога (и за никого) не е такава.

От гледна точка на виждащия слепият изглежда прекалено сляп – във всеки случай далеч по-сляп отколкото е в действителност. Независимо дали – и ако да доколко – виждащите си го признават, те интерпретират – и няма как да не го правят – слепеца като човек, лишен не просто от едно от петте си сетива, а като някой без сетиво, равняващо се поне неколкократно на останалите четири взети заедно!

Виждащият си представя света на слепеца като крайно неустойчив и тънещ в неопределеност. В качеството си на сляп човек твърдя, че тази представа е напълно неадекватна. Тя твърде много напомня на вкусовите усещания, които консумиращият банан любител на банани често вменява на онези, у които самият мирис на банани предизвиква отвращение.

Слепият, както и всеки, лишен от което и да било сетиво изобщо, неизбежно повече или по-малко става подвластен на нещо, което бихме могли да назовем синестетичен ефект. Последният представлява тенденция към допълване на празнотата, оставена от липсващото сетиво, посредством данните, постъпващи от останалите четири. Така глухият, при положение, че не е такъв по рождение, разбира се, ще си представи минаващия край него автомобил като бръмчащ, дъжда – като ромолящ (или – ако е проливен – като бучащ), вятъра – като шумящ и т. н.

От ключово значение за това как слепият вижда слепотата (не е грешка – струва ми се, че оксиморонът тук е напълно уместен) е дали той е такъв по рождение или е ослепял по-късно и, ако е второто, дали преди това е виждал слабо или нормално. Това са три съвсем отделни ситуации, които едва ли биха могли да бъдат анализирани смислено без отчитане на различията помежду им. Едно е да си знаел в цялост, друго е да си знаел частично, а съвсем, съвсем различно – да не си знаел изобщо. Това са три фундаментално различни изходни предпоставки за интерпретиране на света. В първия случай интерпретацията е въз основа на относително пълна аналогия, във втория – на частична такава, а в последния просто не би била по аналогия, а по автохтонно конструирани вътрешни структури на небивало никога усещане.

И все пак какво е слепотата, независимо от току-що направените уговорки относно разновидностите на наличието й?

Очевидно е, че вътрешният свят на разполагащия с пълния набор от сетива човек е, образно казано, най-просторен в сравнение с този на хората без едно или повече сетива. Не по-малко очевидно е обаче и това, че ако разполагахме с десет, с двадесет, с петдесет или с повече сетива, той би бил несъпоставимо по-просторен от този на който и да било относително напълно физически здрав човек. Оттук следва, че и относително напълно физически здравият човек развива присъщи нему ментално-интелектуални стереотипи, които бихме могли да наречем напр. ментално-интелектуални стереотипи на относително напълно физически здравия човек. Какво представляват тези стереотипи ли? Ето какво.

По протежение на цялата човешка история, независимо от времето и мястото, неизменно преобладава шаблонът на т. нар. нормалност. Няма значение точно в какви одеяния ще я срещнем – моногамни или полигамни, хетеросексуални или хомосексуални, конформистки или реформистки, милитаристични или пацифистки, меркантилни или постматериалистически... Важното е, че винаги и навсякъде решително преобладава, смазвайки (в ексцесивния си вариант) или засенчвайки (в по-умерените си форми) всичко останало, всичко, което не е тя, всичко, което в съответното време и на даденото място не бива интерпретирано като нормално.

Какво общо има всичко това с проблема за сетивата?! – вероятно ще възкликнете. – В последна сметка винаги е било, е и ще бъде нормално да сме нормални, нали?!

Да – ви-на-ги – и, разбира се, точно затова – неизменно стереотипно. Независимо с колко сетива разполагаме, винаги, абсолютно винаги, ще ни се налага да се ориентираме в територии, недостъпни за тях. И тъкмо поради тази си недостъпност, въпросните територии едновременно ще са и плашещи, и (далеч не на последно място защото са плашещи) фабрика за... несъстоятелности! Абсурдната идея, че животът не е абсурден; вярата в наличието на такова нещо като душа; бутафорията, наречена бог; убеждението, че всичко се случва по необходимост (или – което е все същото – че е случайно); нелепото питане дали светът има или няма граници във времето и пространството... – всичко това са циклично самовъзпроизвеждащи се фойерверки от банални илюзии, експлодиращи в кухините на необходимото незнание...

А относно слепотата (и което и да било сензорно и/или ментално увреждане изобщо), тя по необходимост свива света на слепеца до обсега на останалите четири сетива – нищо повече. При това в резултат от наличието й нито едно – повтарям, нито едно – от въпросните четири сетива не се развива над обичайния си предел. Може да се изостри, да стане по-прецизно, да бъде експлоатирано от слепеца повече (и/или по-интензивно) от обикновено, ала няма как – просто е практически невъзможно – да надскочи себе си, да стане повече от това, което изобщо (може) да бъде. Иначе казано: човек (и т. нар. му душа, разбира се) се простира според сетивата си.

Искам да завърша с един откъс от романа Слепота на Сарамаго, който илюстрира несъстоятелността на общоприетия – вкл. от някои слепци – шаблон за слепотата. А споменатата несъстоятелност се състои в допускането, че ако всички хора на планетата внезапно и едновременно ослепеят, непременно биха били обречени на бавна и мъчителна смърт. Биха оцелели, разбира се, ала Сарамаго едва ли го е знаел. Може би затова им връща зрението в края на романа?! А ето го и споменатият откъс:

Нощта захладня, на пожара не му остава вече много за горене, топлината, която все още се излъчва от жарта, не е достатъчна да стопли пронизаните от студ слепи, които се намират по-далече от входа, какъвто е случаят с жената на лекаря и нейната група. Седят заедно, трите жени и кривогледото момче в средата, около тях са тримата мъже, който ги види, ще рече, че така са се родили, наистина приличат на едно тяло, с едно дишане и единствен глад. Един след друг заспиват, беше лек сън, от който на няколко пъти им се наложи да се събудят, защото имаше слепи, които, станали от собственото си място, се изправяха и препъваха като сомнамбули в това човешко струпване, един от тях остана, беше все тая дали ще спи там, или на някое друго място. Когато дойде денят, само няколко тънки димни стълба се издигаха от останките, но и те не бяха задълго, защото скоро заваля ситен дъждец, просто воден прашец, сигурно, но този път беше упорит, отначало дори не успяваше да стигне до покритата с въглени земя, веднага се превръщаше в пара, но с течение на времето, както е известно, тихата вода толкова мокри жарта, че накрая я гаси, който иска, да се занимава с римуването. Някои от тези слепи хора не са слепи само с очите си, слепи са и възприятията им, няма как по друг начин да се обясни криволичещата мисъл, която ги накара да решат, че докато вали, желаната храна няма да дойде. Нямаше как да ги убедят, че преценката им е погрешна и че следователно и заключението им е погрешно, изобщо нямаше смисъл да им се казва, че още не е време за закуска, отчаяни се хвърлиха на земята да плачат, Няма да дойдат, вали, няма да дойдат, повтаряха...

Тези слепи хора не са слепи само с очите си, слепи са и възприятията им – такива са слепците в романа на Сарамаго. Дълбоко се съмнявам, че ако някой ден (а може би нощ, припомнете си Нощта на трифидите) цялото човечество внезапно и едновременно ослепее, не би изнамерило начин да оцелее. В последна сметка ние, хората, сме преди всичко и най-вече животни, а основното предназначение на животното е да оцелява дори в привидно невъзможни за оцеляване условия, нали?

Спущено на 1 май 2014.

Здравето винаги е относително, но понякога – особено при наличието на целия комплект от пет сетива – интерпретирано като пълно – бел. авт.


Назад към дълбинните плитчини на плитчинните дълбокомислия

Назад към целокупните другости на всичките Другинки

Към началната страница на сайта