Абсурдна песен за абсурда

„Рехавее” стръвта и... „изстива”,
„утаява се” в „крехка” печал.
А душата е все по-„чуплива”,
все по-смешен каприз – да си „зрял”...

Иван Бозуков


Неразкрити признания тръпнат

и от тръпките си се топят.

Неизречени думите глъхнат,

щом мечта са за спомен... без плът.


Някой някому нещичко каза

или просто... го каза светът.

Все едно – предизвика зараза

с експлозивно живееща смърт...


Той е страх, тя – горчаща умора;

той е лепкав, тя – преходно зла.

Тя е в ролята си на опора,

той – преструвката, че е била...


И така, изтъкан от баналност,

от насмешка, абсурд и... фира,

изфирясва във вид на реалност

той – животът – и... става игра...


Рехавее стръвта и... изстива,

утаява се в крехка печал.

А душата е все по-чуплива,

все по-смешен каприз – да си зрял.


Отредено ни е да сме слепи

и прозрение да го зовем.

Да – прекрасно е, че сме нелепи.

Да – нелепо е..., че ще умрем.


Спущено на 14 ноември 2014.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта