Алюзии

Ярки сънища, „блудкави” будности и едно постоянство... – почти?...

Иван Бозуков


В блед екстаз от трасиращи спомени

спят отсенки от утрешен здрач.

Потопени в мъгли, недогонени,

скрити устреми търсят ездач.


Всяко утре е блян... и загадъчност.

Всяко вчера е спомен за днес.

Крехки пориви към безпорядъчност

дерайлират в каскади от стрес.


И скрежат абортирани думите,

па макар да са звуци поне,

па макар да са спомен за друмите,

що тресавища само са днес!


Радостта е загубена някъде –

оцеляващ е само смехът!

И тъгата банална е някак си... –

уж е плътна, пък някак... без плът!...


Колко смешни са всичките лудости,

от които човекът кънти! –

Ярки сънища, блудкави будности

и едно постоянство... – почти?...


Назад към целокупното Художество

Към началната страница на сайта