Като захар в горчиво кафе

Не разбираш. Не ще разбера. Липсват думите. Няма съждения. Всеки в своята си „пещера” и – „Естествено!” – с право на мнение...

Хайван Торбалан


Като захар в горчиво кафе;

като утринен лъч... – но изстинал;

като звук от заглъхващ рефрен

за мечта..., с която съм се разминал...


Като всичко, което не е,

ала беше – макар илюзорно;

ала беше и беше... поне

песъчинка от нещо възторжено...


Като вятъра, като лудостта;

като нищото, дето е нещо;

като болката, като радостта;

като спомен... за бъдеща среща...


Като... – Тихо препуква светът.

Друга фигура, друг е и фонът.

Ала времето... все е без плът...

и безпътица все е сезонът...


Някак някъде нещо трепти

и листа от очакване рони...

Някак някъде нещо... си ти...

А пък аз... само вятъра гоня...


Празнота... Бутафория... Смях...

Капчици недоизцедена утопия...

Безразсъден да съм... не посмях...

и не смея. – Ще съм... многоточие...


Невъзможно е да се разделим!

Как раздяла, щом нямаше среща?!

Непонятно е да си горчим

и... мълчание да произвеждаме!!!


Не разбираш. Не ще разбера.

Липсват думите. Няма съждения.

Всеки в своята си пещера

и – Естествено! – с право на мнение...


Ееех, излишно е всяко защо,

щом кога-тата са неизвестни!

Някой с някого беше жесток.

Някой беше за някого... есен.


Едностранна игра... – в самота.

Едностранна игра... – на умора.

А по кривините на вечерта

някой просто ще бъде... разстроен.


В кухините на нечие не

немислима е всяка сърдечност!

Няма даже учтивост поне... –

Само бездна от хладна далечност!


Ето..., тихо препуква светът.

Няма фигура, няма го фонът.

А пък времето... – скелет без плът

и... тъга... – щом мълчи телефонът...


Назад към целокупното Художество

Към началната страница на сайта