„Кривите огледала” на самотата

Не е утеха никога и... не,
не е противотежест на умората.
Не „сгрява” тоя, който е „ранен”
от себе си или... от нещо в хората...

Иван Бозуков


Отеква с ехото на леността.

Възпроизвежда липсваща фантазия.

По-малката сестра е на смъртта... –

Убива те, ако не я намразиш!


Законът й е да твори печал,

да нищи нищото, да е летаргия.

Не е възможно да останеш цял,

ако признаваш нейната монархия!...


Избрана самота?! – Позьорство, страх...,

несретата да си си огледало,

където другите са твоят грях,

ти – здрачът на мечтите им заспали...


Резервна самота?! – Нелепост, крах,

ала... гарниран с дъх на оцеляване –

пародията да си стрит на прах,

с илюзията, че си пръв в надбягване!...


Не е утеха никога и... не,

не е противотежест на умората.

Не сгрява тоя, който е ранен

от себе си или... от нещо в хората...


Погром е нейният единствен дар,

и... празнота, лишена от очакване.

Безвремието й е календар,

стръвта й... – жажда за самопрецакване!...


Тя мракът е във всяка светлина,

луфт в битието, тишината в звуците...

Бездушие е нейната цена. –

Едничкият й идеал... – скрибуцане!...


Тя ще споходи всекиго от нас –

ала едва щом почнем да умираме.

Преди това е тежест и баласт

и... крехкият екстаз да я презираме?...


Спущено на 23 август 2014.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта