Любовта

Любовта... „не умира”...,
„не живее”..., „не спира”...,
а „скалпира сърца”
на големи деца...

Хайван Торбалан

„Срещата” с другия е невъзможна на практика. Онова, което наричаме „любов”, всъщност е теория за другия, образ на другия, фантазъм за другия. Другият е винаги и само чужд, непонятен и абсолютно непознаваем в същинския смисъл на думата. Другият е „друг”, понеже никога и в нищо не е – и е напълно невъзможно да бъде – нас. Случи ли се да е „единствен за нас”, това, което е единствено, е винаги и само във въображението ни. Иначе казано, любовта не е нищо друго, освен форма на... екзистенциална самота. Въобразяващите си, че може да бъде (и) нещо отвъд това, са в състояние да си го въобразяват поради простото (им) житейско обстоятелство, че са влюбени в някого, който се съгласява да поддържа в съзнанието им илюзията им за себе си или просто защото самите те играят ролята на този „някого”. Трета възможност, казано с езика на класическата – а и на житейската – логика, не съществува...
Авторът


Любовта е броене

между тебе и мене.

Но какво ли броим,

щом е... сянка и грим?


Любовта е делене

между тебе и мене.

Но какво ли делим,

без шанс да споделим?


Любовта е топене

между тебе и мене.

Но какво ли топим,

щом едва се търпим?


Любовта е кървене

между тебе и мене.

От какво ли кървим,

щом отделно вървим?...


Любовта... – Любовта ли?

ни се случи... – Едва ли?

просто дума... без звук

и душевен... боклук...


Любовта е... без почва.

Затова... не започва.

Построена от стрес,

прави всичко... на грес.


Любовта... не умира...,

не живее..., не спира...,

а скалпира сърца

на големи деца...


Любовта е ръждата,

покосила мечтата

да е нещо и... тук,

да е сливане с друг...


Любовта... се преструва,

че скърби и целува,

ала... дави се в смях,

закънти ли на крах...


Любовта е свирепа,

изначално нелепа

и... обрината в грях

по причината... страх...


Любовта плахо крета

през безброй КПП-та

на трънливи земи

и ни прави... сами...


Любовта не умее

или просто... не смее

да лекува с лъжи

онзи, който тъжи...


Любовта... – парцалива...,

неугледна..., пенлива...,

награждава с плесник

всеки горестен вик...


Любовта е аптека,

приютила човека,

за да трови безспир

всеки порив към мир...


Любовта е брутална,

безусловно нахална... –

Не дарява трохи

на безплодни лехи...


Любовта е... дробене

и за теб, и за мене...

влакънца от калъф

на... безстойностен блъф...


Любовта е таене

и у теб, и у мене,

на хроничен рефлекс

да ни бъде... комплекс...


Любовта е рушене,

аз на теб, ти – на мене.

Всеки намек: Ела!

я превръща... в стрела...


Любовта е кипене,

явно в теб, скрито – в мене –

възпалена тъга

от взривена дъга...


Любовта е Вселена,

но за нас не скроена... –

затова ни боли,

щом я срещнем... – Нали?


Спущено на 12 юли 2016.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта