От какво е „направен” страхът?

Той не „идва”, когато решим
или щом му „отворим вратата”.
Не „разстрелва” брутално нещата,
за които „обречени” бдим...

Иван Бозуков


От какво е направен страхът? –

От белязано с тръпка очакване?

От инстинкт за самопрецакване?

От невидима плътност без плът?

От скръбта, че чуплив е светът?

От предчувствието за увяхване?...


От какво? От какво ли... – не знам.

Ала знам – всяка смелост е поза,

ала знам – всяка смелост е доза

доза страх, мъжделив, разпилян,

приглушен, периферен и ням...,

доза страх, па макар... под наркоза!


Страх... – агония от пустота

сред баналност от мъдри мълчания

в лабиринтите от отчаяния,

назовавани с трепет и страст

Будна съвест, Спасение, Аз... -

Просто стръв... от себеоправдания!


Той не идва, когато решим

или щом му отворим вратата.

Не разстрелва брутално нещата,

за които обречени бдим.

Не... – процежда се неуловим,

но до дъно пронизва сърцата!...


От какво е направен страхът?

От гротеска, наречена драма?

От комедия, от самоизмама?...

Все едно – той е просто мигът,

Все едно – той е просто викът,

Че изобщо не бихме били, ако него го няма!


Спущено на 2 април 2014.


Назад към всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на всичките дълбокомислия

Към началната страница на сайта