Отдавна всичко е било „измислено”

Не е въпрос, а просто констатация,
че фундаментите ни са „прогнили”
и... че последващата „операция”,
„спасявайки” ги..., ще ги „обезсили”...

Хайван Торбалан


Отдавна всичко е било измислено

съдбата има форма на случайност;

дървото на живота е разлистено

през явности, приличащи на тайни.


Захапали идеята за истина,

тъй както псе бездомно – някой кокал,

бълнуваме лъжата, че сме искрени

с наивността, наречена жестокост.


Мечтите ни мътнеят сред огризките

на днешната недоубита прежност

и... стават плячка на специалистите

по каталожно подредена нежност.


Отдавна всичко е било избистрено

в детайлно разчленена непонятност,

зовяща се Природа и... Единствена... –

Останалото е... невероятност.


Жужим под похлупака на илюзии,

от усет за реалност изцедени,

а идеалите ни са контузени,

и рехави, и гладни, и... студени...


Въобразяваме си, че разчитаме

сигнали в хаоса на битието,

забравили, че без посока скитаме

из реещи се в нищото небета...


Отдавна всичко е било разказано

историята просто се повтаря.

Крещи било-то ни недоизказано,

а идното порочно го затваря.


Обикновеност, пиеща мълчания

от думи, дето няма да се случат...

Това е всичко – гърч от оправдания,

че никой нищо няма да научи.


Не е въпрос, а просто констатация,

че фундаментите ни са прогнили

и... че последващата операция,

спасявайки ги..., ще ги обезсили...


Отдавна всичко е било намразено,

та да възкръсне в нечия поема

и там да си спести незабелязано

разрухата, наречена... Дилема...


Спущено на 1 октомври 2014.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта