При „здрача” на „блуждаещото вчера”

„Немеят” притчите за грях и праведност
пред „зиналата паст” на свободата,
„поглъщаща” с „невежа неподправеност”
на чувствата и „сока”, и „стеблата”...

Хайван Торбалан


Как ненавиждам пролетните вечери

и летните... – Тогава самотата

свирепо глозга зъзнещите прешлени

на болката, раздираща душата.


Когато тишината е единствена

и... вездесъща, всичко е излишно.

Фалшива ли ще бъдеш или искрена –

обезличено е и... безразлично.


Когато думите са оправдание

единствено на гнет от безсловесност,

когато всяка близост е предание

за пустота, преливаща във вечност... –


тогава здрачът, хладен като даденост

в сладникаво-горчива мелодрама,

попива мълком всякоя отдаденост

и всяка нежност срива до измама.


Немеят притчите за грях и праведност

пред зиналата паст на свободата,

поглъщаща с невежа неподправеност

на чувствата и сока, и стеблата.


Как ненавиждам пролетните вечери

и летните... – Тогава празнотата

съсича хоризонтите развлечени

на настоящето и... на мечтата.


В мълчанието всичко е дистанция

и дерайлирала молба за радост... –

Там – в него – поривът е във ваканция,

екстазът – възпалена разпиляност.


Не можеш да почувстваш със сърцето си

пробойната на нечия реалност... –

Реалността ти свежда се до фокуси

да я замерваш с белки от баналност.


Взривява грозотата всички пристани

от топлота и... – ето я, предвзета,

снабдена с индулгенция за истинност

от книжни каламбури и... клишета.


Там някъде, по сглобките на времето,

където всяка буря става нищо,

застинали са на раздора бремето

и бездната, която ме разнищва.


Там кухи са невидимите бродове

през залеза на свършващото вчера

и са високо зиналите сводове,

чиято синева не ще намеря.


Как ненавиждам пролетните вечери

и летните..., разстилащи тъгата

над яростно озъбените глетчери

на непонятното и... нищетата.


Спущено на 10 юли 2016.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта