Реквием за еврото

Съчинено в късния следобед на 15 октомври 2011 г. и вдъхновено от предчувствието за предстоящия първи сняг.

Иван Бозуков


О, европейска солидарност,

защо си толкова банална,

та с всичко, дето сътворяваш,

за присмех на децата ставаш!!!


Почти преди години двайсет

събраха се страни дванайсет,

събраха се, за да решат

с валута обща да сгрешат!


След перипетии безлични,

след спорове бюрократични,

решиха се да отсекат,

че евро ще я нарекат...


И ето, през деветдесет и девета,

потегли еврото, закрета,

затресе се, закиха здраво... –

но криво-ляво се оправи...


Дори живя години седем,

обгрижвано и от съседи,

и от роднини, от познати,

от врагове, от непознати...


Ала – уви! – детето малко

растеше хилаво и и жалко,

от всеки вирус грип ловеше,

гневеше се, капризно беше!...


Не стига туй, ами и още,

оказа се дете-идиотче!

Не проумя, не му просветна

защо се ползва тоалетна!


Ядеше то за деветима,

но без ефект от туй да има!

Топеше се, едва вървеше

и вместо да играе... – спеше!


Валути малки и големи

не срещаха таквиз проблеми...

Но вирус зъл и тях нападна...

и еврото съвсем отпадна!


Родителите му дванайсет

набъбнаха на седемнайсет...

Ала и туй не му помогна!

Влоши се то, изпадна в кома!!!


Родителите му не спяха,

а все край ложето му бдяха!

Удариха го на молби,

пък белким то се съживи!


Уви – не стига тая драма!

Срази ги друга – по-голяма!!!

От еврото се заразиха!

Синдрома евро придобиха!!!


И ето – седемнайсет болни,

сакати, клети и неволни... –

събраха се да се съветват

за еврото какво да жертват!


Решиха кръв да му прелеят,

та в него свеж живот да влеят.

Уви, оказа се излишно –

Кръвта му беше анемична!!!


Едва тогава провидяха

и истината проумяха!

Няма за еврото спасение!

Ще му устройват погребение!!!


Решиха – трябва да е пищно,

нечувано, многогодишно!!!...

Ала парите им спестени

отишли бяха за лечение!!!


Тюх, ами сега, отде да вземат?!

Ама че шибана дилема!

Отде ли – ами да, от банки –

на евробанки от останките!!!


Не дават ли – ще ги принудят,

законово ще ги изнудят

и здравичко ще ги разтръскат...,

до евроцент ще ги изтръскат!!!...


А еврото полека гасне.

С таквиз родители ужасни

не можеше да оцелее...

Затуй безславно ще изтлее.


О, европейска компетентност,

защо си толкоз импотентна,

та всичко, дето сътворяваш,

мираж оказва се... – и плява!!!
Назад към
случващите се случки
Назад към категорията на
художествените ни рожби
Назад към категория
История, бешености, (пре)минало и т.н.

Към началната страница на сайта