Сладоледена сага

Случи се тъй, щото сляпото, дето прогледа, отмъкна сладоледа на съседа, въобразявайки си, че оня не го гледа. Ала за беда...

Иван Бозуков


Пази, Боже, сляпо да прогледа,

та да се огледа

и да съгледа

сладоледа

на съседа,

който не му е сторил никаква вреда

и към който прозорецът му гледа,

и да разгледа

със себе си в непочтена беседа

как да гледа

да удържи победа

над съседа,

отмъквайки му сладоледа,

без оня да го гледа...


Но после – Беда!

След донос на съседа,

който след като прегледа

записа от скритата камера на велосипеда

да разкрие крадеца на сладоледа,

съдът да гледа

дело, в което да разгледа

как сляпото прогледа,

па се огледа

и съгледа

сладоледа

на съседа,

който не му е сторил никаква вреда

и към който прозорецът му гледа,

и разгледа

със себе си в непочтена беседа

как да удържи победа

над съседа,

отмъквайки му сладоледа,

без оня да го гледа.


Ала за беля на сляпото, дето прогледа,

съседа,

след като прегледа

записа от скритата камера на велосипеда,

да разкрие крадеца на сладоледа...


И после съдът да постанови без право да се преразгледа,

че сляпото, дето прогледа,

е причинило материална повреда

на съседа,

отмъквайки му сладоледа,

въобразявайки си в своя вреда,

че оня не го гледа,

и че тая материална повреда

за беда

на сляпото, дето прогледа,

нанесла е и морална увреда

на съседа,

лишавайки го от радост, па макар и бледа,

произтичаща от изяждането на сладоледа,

който сляпото, дето прогледа,

му е отмъкнало, въобразявайки си, че оня не го гледа...


И че в следствие от тая жалка победа

на съсед над съседа

сляпото, дето прогледа,

трябва трижди да плати сладоледа

на съседа

и на всичкото отгоре вече да гледа

да не гледа

към сладоледа

на съседа...


Назад към всичките ни художествени творения

Към началната страница на сайта