Стихотерапия

И нека да е тъжно и студено
навеки в „тинята” на „дълбините”,
щом „смазваме” с чука „Обикновеност”
напиращия порив на мечтите!...

Хайван Торбалан


Запасът ми от думи е изчерпан,

а няма хоризонт отвъд тъгата.

Все по-фалшив ще ставам и... изнервен,

все по-непостижими – чудесата.


Страхът, чудовищно апоплектичен,

превзема глъбините на душата,

а пък животът, трезво анемичен,

копнежите белязал е с разплата.


Вред динамизъм, ала... обездвижен,

неумолимо гърчи всяко чувство

с жестокия апел: Бъди безгрижен!

Реалността приемай за изкуство!


Ах, колко тягостни са тия фрази,

предназначени за кретеноиди,

които нивга никого не мразят,

но винаги на всички са обидени!


В несретата на личното пространство

оплакват свободата си изгубена

с параноичното си постоянство

в строшения й скелет да са влюбени...


Без срам пропагандираме дифузии,

пестейки на удавниците сламката;

не произвеждаме дори илюзии,

а само прагматичната им сянка!


И нека да е тъжно и студено

навеки в тинята на дълбините,

щом смазваме с чука Обикновеност

напиращия порив на мечтите!


Стихотерапия, сарказъм, ярост...

и... ето я – смъртта е разсмъртена.

Кипи човешката многомилиардност

и... изкипява... в нищото пленена.


Спущено на 22 септември 2014.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта