Сънувани мълчания

Сказание за празнота,
в която някой нищо не пробуди,
защото бе „Вселена” от заблуди,
че може да е своя страх...

Хайван Торбалан


Духът ми пие пустота. –

Не стигат думи бегло разменени

с едничкия апел да са студени

в прегръдката на вечерта.


Поглеждам в теб и се оглеждам в... нищо.

Животът ми е интервал

между родил се и умрял

кух интервал, от тишина разнищен...


Не чакам, не зова... – Без глас,

без страст, избутвам дните мълчаливи.

Копнежите единствено са живи... –

за мен и никога... за нас...


Дълбае издълбаното тъгата,

в която съм се разпилял,

от невъзможност озверял,

нарамил лабиринт от празни дати...


Тежи в гърдите и... Боли! –

Чудовищно боли дотам, където...

ще спре... с взривяването на сърцето... –

в отвъдно никъде... - Нали?


Съвсем не е любов, а просто... радост,

ала – Уви! – без хоризонт,

сред страх и... вечно на ремонт... –

нелепа приказка... за грам наслада...


Сказание за празнота,

в която някой нищо не пробуди,

защото бе Вселена от заблуди,

че може да е своя страх... –


страх от оная, другата реалност,

на заменими светове

в безвремие от часове...

Не бе страха си, не! – Живя нахалост.


Не бе страх – беше струйка дим,

която някой никак не понесе

и спешно из мъглата я разнесе,

за да опази своя грим... от бутафорна твърдост.


Спущено на 14 септември 2014.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта