Песен за жената

Жената е нагонът да е майка, в останалото си е... „запетайка”...

Хайван Торбалан


Какво ли ме привлича у жената? –

Едва ли са сърцето и душата!

Едното лустро всичко обяснява –

слой външен блясък, другото е... плява!


Духовна близост, сливане, взаимност... –

химери, изковани от наивност.

Жената е нагонът да е майка,

в останалото си е... запетайка.


По мъжки безобразна е във всичко,

че кредото й е едно-едничко –

да сее сънища, пиянства, бури,

които с жест небрежен да разтури!


Защо ли? Толкова е прозаично,

естествено, банално и логично! –

Жената няма друго огледало,

освен на мъж, заключен в женско тяло!


Жената ли? Къде е тя, къде е?

Сърцата мъжки как така владее?

Как претворява в чудеса нещата?

Как уж е с нас, пък все е непозната?...


Не разполага с мяра да избира.

Какво е за мъжа не подозира.

Не може да е другото му его,

понеже е единствено... у него!


Не знам защо това ме натъжава

и романтика в мен унищожава,

ала – Уви! – не искам да разбирам

защо жена в жената не съзирам!...


Спущено на 7 май 2017.


Назад към Художеството барабар с всичките ни художествени творения

Назад към плитчините на дълбокомишленостите

Към началната страница на сайта