Един живот-добре подготвен и изпълняващ се план или просто случване на елементи от хаоса?

Животът не се нуждаел от опростяване.

бай Георги, Жоро, Гьоре, Гоче, Гоце, Жорж, Георгий, Георг...


Когато се обърнете назад как виждате изминалата част от живота си?

Да, може би животът е такъв, какъвто си го направим через нещата, които можем да променим, и простичкото възприемане на нещата, които не можем да заобиколим. Ако е коректно да опишем по такъв начин съставките на това нещо, за което пишем сейчас.

А няма ли един пореден вариант за поглед върху живота ни? Ама ето Ви го: Като например това, че каквото и да направим, както и да го възприемем, до която и стъпка от плана си да сме стигнали, не вървим в руслото на един по-общ план: Ето ви екзистенциално подкрепление:

Сейчас наредете си наум вашите виждания, действия, съкрушителни победи и капитулации и се опитайте да ги напаснете къмту горните само маркиращи или направо грешко носещи от софистична гледна точка точки. Надявам се да не се напасват дотолкова, и да не се напасват никога, понеже означава простичко, че животът ни си е низ от едни добре структурирани стъпки, които не можем да избегнем в голяма част от случайте. Самото задаване на въпроси относно съществуването на тези етапи от живота ни номинално ни вкарва в руслото на тези етапи.

Но май точно това е случая-както и ако слезем малко на долното ниво-любовта, за хората с повече любов зад гърба си (аз не, аз само на теория съм дочувал и разсъждавал), методът на влюбване и самото състояние на любов са еднотипни сами по себе си в доста голям процент от случките на влюбване и влюбеност, училищната система пък си е дяволски еднаква за всички ни.

Продължение следует ...


Назад къмту човеконапречнотообщилище в Мегаполиси

Назад къмту Злобогневието на проклетото ни битие

Към началната страница на сайта