Диалектически сладкодумства – част VIII

Няма истина, която да е по-важна от човека..., освен тази, че човекът е по-важен от истината!...

Тъпанар Дрънкар


 1. По-добре безпочвени илюзии, нежели неплодородна почва!
 2. Важен е човекът... – не отношението му към онзи, за когото е важен!
 3. Съдбата е резултатът от действията, които предприемаме в опитите си да се противопоставим на съдбата!
 4. Моралът е общоприетата илюзия за уместност на човешкото поведение. Кой знае: в един алтернативен свят може би бихме заплювали добрия оратор, вместо да го аплодираме!
 5. У дома и дуварите пречат... на адекватността ни спрямо света, в който живеем.
 6. За да осмислиш живота си, живей така, сякаш живеенето е абсурдно занимание, каквото всъщност си е!
 7. Ако не вземате лекарствата, които ви предписах – казва лекарят на пациента си, - ще влачите болестта си цяла седмица, а ако ги вземате, ще се оправите само за десет дни!
 8. Великодушието е присъщо на ведрите натури – скръбният човек винаги ще си измисля поводи да бъде тесногръд!
 9. Искате да проникнете в дълбините на човешката душа? – Чудесно. Тогава забравете класическата логика и всичко свързано с нея!
 10. Човек винаги живее съобразно с това, към което се стреми, дори тогава, когато то бива предпоставяно като невъзможно или непостижимо.
 11. От всичко на света най-смешни са трагедиите – те показват колко комично нелеп (и затова драматично вълнуващ) е животът!
 12. Няма нищо по-лесно от това да си сътворяваш богове или да се прехласваш по вече сътворени такива – достатъчно е да си въобразиш, че си центърът на света!
 13. Загриженият за авторските си права творец се стреми да ни убеди, че творчеството е занаят, какъвто то, разбира се, никога не е било и не може да бъде!
 14. Обикновено най-рядко си плащат обяда тъкмо онези, които настояват, че безплатен обяд нямало!
 15. Абсурдът е еманация на случващото се в социалния свят. Затова е противоположност на глупостта, а не, както често се предпоставя, нейно въплъщение!
 16. Подлежаща на конкретизиране стойност имат само нещата, които могат да бъдат опазарени – напр. човешкото достойнство.
 17. Високата позиция в социалната йерархия е случайност, която заемащият такава позиция се стреми да представи като необходимост, а стоящият по-ниско – като незаслужена. Иронията в случая се състои в това, че и двамата са самоубийствено прави.
 18. Много е смешно да се протестира, за да се свали едно правителство. – Та нали след падането му на негово място ще дойде друго такова!
 19. Хората се подразделят на две големи групи: даващи и незнаещи какво искат.
 20. Едва ли има по-груба проява на материализъм (и същевременно по-нелепа ирония) от това да се наричат мощи нечии тленни останки!!!
 21. Това, което превръща една случка в събитие, е не обективната й значимост, а субективното й интерпретиране като важна.
 22. По-добре късмет без усилия, нежели усилия без късмет!
 23. Нямам нищо против лъжата – стига да не пречи никому по важен начин и да е продукт на живо и проницателно въображение.
 24. Краката на лъжата може да са къси, ала и тези на самоцелната искреност не са по-дълги!
 25. Прекрасно е, че т. нар. Свещено писание е обемно! – Само няколко екземпляра стигат да се поддържа относително голям огън цял ден!
 26. Перфекционистът бърка рядко, ала почти винаги... - фатално!
 27. В миналото признак на учтивост често е била натрапчивата чувствителност, а днес тази роля е отредена на протоколната мнителност!
 28. Няма безобразие, което да не може да бъде оправдано посредством идеята за наличието на неписани морални закони!
 29. Само силните знаят, че да си силен не е нищо особено.
 30. Най-добрият закон е този, който не пречи никому – вкл. на тези, които го нарушават.
 31. Когато един мъж твърди, че всички жени са еднакви, а една жена – че всички мъже са еднакви, не става ясно от какво са недоволни: от противоположния пол или от еднаквостта!
 32. Религиозният вярващ има проблем с мащаба. По необходимост си представя света като обозримо пространство, бъкащо от антропогенни страсти!
 33. Явно добрият християнин е скаран с електричеството! – Как иначе да си обясним обстоятелството, че и до днес продължава да пали свещи?!
 34. Държавата има две и само две алтернативи:
  а/ хаосът, предшестващ изграждането на държавата;
  б/ хаосът, бележещ прехода от едно държавно устройство към друго.
 35. Разликата между оптимиста и песимиста е пренебрежимо малка: първият иска да може, а вторият може да иска.
 36. Живей екстазно! – Останалото е... летаргия, натруфена с бутафорните одеяния на натрапчиво преднамерен – и затова винаги карикатурен - реализъм!
 37. Какво ще се случи? – попитали социолога.
  Че откъде да знам! – възмутил се той. – Да не съм врачка!
  Добре де – продължили да го разпитват. – А какво се е случило?
  О, нямам представа! – отвърнал той. – Питайте историците!
  Все пак не е възможно да не знаете какво се случва! – предположили.
  Но аз наистина няма как да знам! – бил отговорът. – Да не съм медицински специалист, та да изготвям диагнози!
 38. Художествената литература нито възпитава, нито поучава. единственото, което е в състояние да стори, е да генерира чувства –
  силни или слаби,
  положителни или отрицателни,
  действителни или въображаеми..., -
  ала само и единствено чувства и – за щастие - нищо друго!
 39. Няма истина, която да е по-важна от човека..., освен тази, че човекът е по-важен от истината!
 40. За бога, братя и сестри, хранете се здравословно! – Извършете едно добро дело, осигурявайки заетост на медицинските специалисти!
 41. За любовта не се воюва. – Тя просто... се изпитва!
 42. Максимата, че нападението е най-добрата защита, не е универсално валидна. – Футболистите на Любимец са показателен пример за това, че най-доброто нападение може да бъде защитата!
 43. Правото не е било, не е и никога няма да бъде в услуга на справедливостта. – Единственото му предназначение е да обслужва порядъка, независимо какъв е той и кой го олицетворява!
 44. Броят на живите същества, погълнати от вегетарианците, със сигурност е в много пъти по-голям в сравнение с този на животните, изядени от консумиращите месо... – Амин!


Назад към предидующата част

Напред към следующата част

Назад към Чергичката и наличните там постилки

Към началната страница на сайта