Диалектически сладкодумства – част IX

Трагедията е „измислена” така, че винаги да буди поне мъничко смях!

Тъпанар Дрънкар


 1. Нямам време за нямане на време.
 2. Не се опитвайте да разберете християнина – той сам не разбира себе си! А ако все пак започне да го прави поне мъничко, това непременно би означавало, че е престанал да бъде християнин!
 3. Страхът може да те убие само ако дръзнеш да сториш същото с него. – Ето защо страховете трябва да се преживяват, а не да се преодоляват!
 4. Да имаш усещане за мяра - това просто означава да знаеш
  а/ кога нещо ти е достатъчно,
  б/ какво ти е излишно
  в/ и без какво не можеш.
 5. Гнетът на свободата не ми е нужен. - Този на принудата ми е напълно достатъчен!
 6. Идеалът на анархиста не е – и никога не е била – анархията, а просто... един управляван от анархистите и, то се знае, яростно противопоставящ се на всяка анархия свят!
 7. Всичко е страдание: и радостта, и разумността, и безметежността. – Че какво друго да бъде, щом сме фатално обременени да сме му подвластни!
 8. Какво друго е действителността, ако не утопията, че не живеем в утопия!
 9. Любовта е илюзията за влюбеност. Останалото е само нелепа идилия и – затова – тотално неблагообразие!
 10. Евфемизмите са нещо прекрасно! – Те ни позволяват да говорим свободно, без да се страхуваме, че можем да бъдем чути!
 11. И какво ако ме подслушват? – Ако не говоря глупости, няма от какво да се страхувам. Ако го правя – все пак не е ли по-добре да бъда подслушван?!
 12. Най-властолюбиви са онези, които най-яростно се противопоставят на всяка власт!
 13. Полово детерминираното поведение е нещо безкрайно просто: мъжете биват култивирани да са активни фигуранти, а жените – пасивни игнорантки!
 14. Да слушаш е лесно – трудно е да чуеш!
 15. Животът никога не е завършен. – Каквато и да е продължителността му, винаги свършва на най-интересното!
 16. Най-страшният враг на воина е истината! – Прозре ли я, за него врагът тутакси ще престане да бъде враг!!!
 17. Човекът винаги е допускал – и ще продължава да допуска – една-едничка фатална грешка: тази да уважава боговете си повече от себеподобните си!
 18. Мъдростта е вехтата правдоподобност, която животът винаги опровергава!
 19. Носталгията по миналото не е нищо друго, освен копнеж по отминалата младост!
 20. Един от най-отчетливите признаци на дистанцираност от някого е стремежът ви да му подарите нещо, което непременно да е на стойност, съпоставима с тази на подаръка, който ви е дал самият той!
 21. Възмездието има смисъл тогава и само тогава, когато е в състояние да възстанови нарушеното равновесие. Във всички останали случаи е излишна – и затова перверзна – жестокост: убийството на убиеца няма да върне убития!
 22. Работата на учителя е да говори. Ето защо трябва да се оплаква, ако не го е правил достатъчно, а не от това, че го е правил прекалено много!
 23. Може би чарът на живота се състои в това, че никога няма да разберем какво е всъщност!
 24. Трагедията е измислена така, че винаги да буди поне мъничко смях!
 25. Никога не споделяме нищо с никого. - Винаги, когато си въобразяваме, че го правим, повтаряме мнозина други!
 26. Животът е упражнение в наивност, която смъртта заличава без остатък.
 27. Няма абсолютно никакво значение какво ще оставим след себе си, щом тогава, когато ще сме го оставили, вече няма да ни има!
 28. Зачатието не е нищо друго, освен първата стъпка към смъртта!
 29. Идеята за смисъла винаги е тривиална: изразява се просто в склонността ни към обожествяване на някого и/или нещо!
 30. Да – надеждата крепи човека... и най-вече неговите отчаяния!
 31. Имам достатъчно ангажименти и очарования, за да съм в състояние да се интересувам и от цената на тока!
 32. Всичко е материя – най-вече духът, който си въобразява, че всичко е материя!
 33. Едно да винаги е несъпоставимо повече от всички възможни не-та във всички действителни и хипотетични Вселени на света, независимо че изричането му може да изглежда на изричащия го напълно безсмислено!
 34. Единственото престъпно говорене е мълчанието!
 35. Не ми говорете за душа, преди да сте ми казали къде е!
 36. Всички сме конформисти. – Разликата е в степента на споделеност на митовете, които провъзгласяваме за истина от върховна инстанция!
 37. Не ми говорете за приятелство, ако нямате поне 7684 приятели във Facebook!
 38. Да живеят безплатната омраза... и платената любов!
 39. Какво друго е патриотизмът, ако не плах национализъм, и какво друго е национализмът, ако не безсрамен патриотизъм!!!
 40. Крийте въжетата от обесниците! – Има опасност да се обесят!!!
 41. Навършващият 40 е един много, много тъжен човек! – Прекалено далеч е времето, когато ще стане на 50!!!
 42. Да рекламираме България като най-подходящата дестинация за сирийските бежанци! – Това е един от малкото начини да увеличим народонаселението си!
 43. Кое е първото: яйцето или кокошката? – Не знам. Питайте петела!
 44. Ако си въобразявате, че Библията е поне малко разбираема, повикайте християнина, за да ви спаси от тази илюзия!


Назад към предидующата част

Напред към следующата част

Назад към целокупното наличие от постилки

Към началната страница на сайта