Диалектически сладкодумства – част X

Да се стъпва по тънък лед е дебела работа!...

Тъпанар Дрънкар


 1. Най-лесно е да се говори за приятелството: то е дотолкова неопределимо, че под клишето приятелство може да бъде подведен на практика всеки тип взаимоотношения между хората!
 2. Юристът не разбира живота, а само закона, предназначен да регламентира един или друг сегмент от живеенето.
 3. Днес човекът е принцип, а не живо същество! – Живи същества са само хората, чието битие неизменно опровергава този принцип!!!
 4. Защо реката тече надолу ли? – Напук на дръзналите да й оспорят правото да го прави, разбира се!
 5. Фактите нямат природа – самите те са природата.
 6. Вярващите в богове се държат досущ като някой, който, разхождайки се с чадър под дъжда, убедено настоява, че не валяло!
 7. Какво друго е музиката, ако не просто... полифоничен шум!
 8. Никой, който накрая възкликва Казах ли ви!, не може да бъде напълно сигурен в предвижданията си, преди последните да са се сбъднали.
 9. Не е вярно, че всичко тече; някои неща само капят – напр. проснатото да съхне пране.
 10. Никога по никакъв начин не ме е вдъхновявала представата за човек без слабости. – Ако беше възможен, какво човешко би имало в едно такова стерилно същество?!
 11. Никога не съм си позволявал да се подигравам с религията – просто я описвам.
 12. Политическите системи се свеждат само до два вида:
  а/ такива, в които властва тъпоумието;
  б/ такива, в които последното е гарнирано с военщина.
 13. Когато не възнамеряваме да отговорим на определен въпрос, често започваме изявлението си с думите: трудно е да се каже...
 14. Разликата между религиозния вярващ и учения се свежда до тривиалното обстоятелство, че първият не иска да знае в какво вярва, а последният иска да знае, без да вярва.
 15. Разликата между детето и възрастния е, че докато последният е затънал до уши в социално валидни глупости, първото все още не е култивирано във варварщината да последва примера му.
 16. Има един-едничък начин да събудите човеколюбиви помисли у някого. – Свирете на струната на себелюбието му!
 17. Често се настоява, с неуместна патетика при това, че ние, хората, сме били гости на тази Земя... – Ако е така, къде е домът ни, по дяволите!!!
 18. Човекът е запетайка в безкрайното изречение, наречено живот... – или в краен случай... многоточие...
 19. Аргументът често е перфектното оправдание да действаме/бездействаме тогава, когато нямаме аргументи за това.
 20. Няма нищо по-болезнено от лишения от бъдеще спомен!
 21. Оперираният от склонността да се подиграва със себе си непременно го прави по отношение на другите!
 22. Странни хора са философите: често говорят за битието, но нито един от тях не знае какво всъщност е то!
 23. Хората се делят на два вида:
  а/ такива, които умеят да обичат;
  б/ такива, които обичат да умеят.
 24. Хващащият последния влак често финишира сред първите – справка Дания на деветото европейско първенство по футбол и България на петнадесетото световно първенство по футбол.
 25. Предизборните дебати често са толкова несъстоятелни, че понякога даже почват бегло да напомнят на словоблудствата в някой от диалозите на Платон!
 26. Какво друго е рекламата, ако не регламентирано самохвалство, предназначено само и единствено да пили нервите на потърпевшите!
 27. Прекалено беден съм, за да съм в състояние да се задоволя с много пари!
 28. Странно какво кара някои жени да се гордеят с това, че поведението им било мъжествено: може би някаква дремеща дълбоко в тях транссексуалност!
 29. Когато някой обвинява някого за нещо, в голям процент от случаите го прави, защото самият той не може да понесе чувството си за вина към последния!
 30. Ако следвахме премъдрите предписания на религиите, и до днес щяхме да се катерим по дърветата!
 31. Всеки може да бъде ясновидец – стига да има добро зрение или да сложи подходящите за евентуалното си очно заболяване очила!
 32. Възможни са две и само две причини за наличието на вегетарианци в света:
  а/ да са станали такива поради недостиг на интелект;
  б/ да са се самолишили от интелект, ставайки такива.
 33. Квит със съдбата са само мъртвите и още незаченатите – тя вече не може да докопа първите и все още не е в състояние да нарочи последните!
 34. Нежеланието не е индулгенция за незнание.
 35. Често уважаваме другостта, пренебрегвайки другия!
 36. По-добре да ставаме за смях, нежели за скръб!
 37. Няма нищо по-вдъхновяващо от радостта, която те лишава от способността да мислиш!
 38. Социализмът е утопията, че е възможно да няма нямащи, а капитализмът – тази, че вината за нямането е на самите нямащи!
 39. Единственото хубаво нещо на самотата са споменът и очакването за нейното отсъствие!
 40. Непонятно е да се живее просто така. – В живота ни винаги трябва да има нещо, което да оправдава живеенето му!
 41. Настояващите, че била възможна любов от пръв поглед, явно съвсем не знаят какво говорят! – Това, което пропускат всъщност, е нещо твърде тривиално... – просто нищожната техническа подробност на влюбването!!!
 42. Душата била неделима – така ли? Тогава какво да кажем за тези на амебата, на волвокса или на зелената хидра?!
 43. Да се стъпва по тънък лед е дебела работа!
 44. Какво е портфолио ли? – Вероятно нещо, облепено с фолио...


Назад към предидующата част

Напред към следующата част

Назад към всичките постилки на Чергичката

Към началната страница на сайта