Мегаполиси - eлектронно списание за социална и политическа философия
Остаряване :: Деница Димитрова  
Електронно списание за социална и политическа философия
 
броеве:  
1/2007
  1/2006
  1/2005
Може би зад всяко чисто намерение наднича по един Макиавели?...
 
 
 
 
  Пеналтерия Про/ретро гносис Политически буквар Политика за лаици
Проектът уеб бульон Вервайте ми Отвъд политиката
 
 
 
© 2005 Списание "мегАполиси"