Мегаполиси - Електронно списание за социална и политическа философия
Остаряване :: Деница Димитрова  
Електронно списание за социална и политическа философия
броеве:  
1/2007
  1/2006
  1/2005
 
Главна страница главна
   
   
 
  Пеналтерия

 

Нападението е най-добрата защита е не само футболен лозунг; това е изпитана житейска максима и може да бъде важно политическо послание...  
 
 
  иван бозуков || 1/2007 ..........................    
Възходът на авторитарната демокрация
Очевидно съвременната демокрация е една грандиозна манипулация, крепяща се върху вярата в нещо, което (на практика) не съществува, защото (по принцип) не е възможно да съществува... Именно игнорирането на инакомислието, а не канализираното, балансирано и в последна сметка "укротено" противопоставяне на иначе непримиримо конфронтиращи се идеологии, е фундаментът на съвременната демокрация...целият текст
 
 
 
.......................... 2/2006 || георги косев

Едва ли е нужно да се припомня на който и да е човек по Земята значението на човешката кръв или пък нейните свойства и качества. Това е наше постоянно знание, вродено и незабравимо през целия живот на отделния човек. Наред със знанията за духа, то е едно от най-важните наши знания, а само по себе си е нашето най-скъпо знание, в смисъл, че незнанието е равно на последната съдбоносна вечер. Защото човешката кръв - и това е нещо, което никога не трябва да забравяме - е вещественият носител на тайната на нашето човешко сътворение...целият текст

 
 
  георги косев || 1/2006 ..........................    
Българската Коледа
Какво направихме? Ами подпомогнахме няколко майки и бащи, а останалите, без да го изговорим, ги прокълнахме!...
Възможно ли е да променим положението и нашите деца (а защо не и останалите - от всички възрасти) да живеят в общество, където във всяка подобна ситуация a priori, изначално да се чувстват подпомогнати и заедно с индивидуалното си усилие да продължат борбата, наречена "живот"?
...целият текст
 
 
 
.......................... 1/2005 || иван бозуков
ЕС се разпада и в това няма нищо апокалиптично. Гражданите на Европа обаче не са подготвени за такава възможност и - дори хипотетично - не смеят да се запитат:
Накъде след ЕС?
...целият текст
 
  Начало Главна страница
© 2005 Списание "мегАполиси"