Мегаполиси - електронно списание за социална и политическа философия
Брой 1 2006
 
Натюр морт? :: Деница Димитрова
Електронно списание за социална и политическа философия
 
 
Брой 1 2006  
пеналтерия || георги косев
 
 
 
иван бозуков || про/ретро гносис
Мафия на държавата или държава на мафията?!  
политически буквар || мегаполиси
 
радостина накова || политика за лаици
Синдромът на малкия град или Какво има в чинията на съседа?  
проектът || мегаполиси
 
вервайте ми || иван бозуков
отвъд политиката || албена величкова
 
 
  Начало Главна страница © 2005 Списание "мегАполиси"