Мегаполиси - Електронно списание за социална и политическа философия
Остаряване :: Деница Димитрова  
Електронно списание за социална и политическа философия
броеве:  
1/2007 2/2006
  1/2006
  1/2005
 
   
   
 
      Във всеки човешки проект се съдържа усилието да бъде претворен в актуалност с ретроспекция и продължение...  
Проектът  
 
     
 
мегаполиси || 1/2007 ..........................    
Криза на авторитета или срив на актуалността?!

...По всичко изглежда, че така шумно възвестяваната напоследък криза на ценностите - и в частност на авторитета - изобщо не съществува! Вместо нея обаче се наблюдава дълбока, можем да кажем дори агонична, криза на актуалността!...
Мегаполиси: Настоящият материал обобщава резултатите от анкета за изследване на нагласите към авторитета, проведена по проект на Научноизследователски сектор при СУ Св. Климент Охридски, финансиран от Министерство на образованието и науката...целият текст

 
 
 
 
 
 
.......................... 2/2006 || мегаполиси

На 6 февруари в ресторанта на централния дом на архитектите на ул. Кракра 11 се проведе дискусия по проект Кризата на легитимността в плуралистичните общества на нашето време, условно озаглавена:
Граждански общества и политически елити: политизирането на гражданското общество.
Както става винаги, когато темата е зададена толкова широко, разговорът се съсредоточи около един от аспектите на проблема - т.нар. проектен принцип на финансиране на НПО-та...целият текст

 
 
 
 
мегаполиси || 1/2006 ..........................    
Дилемите на глобалното общество

Може би основна пречка за формирането на критично мислене по отношение на актуалното състояние на обществото и политическата система са не социалните и политическите институции, а лидерите на гражданското общество...?
На 19 декември 2005, понеделник, в ресторанта на централния дом на архитектите в гр. София се проведе дискусия на тема:
Метаморфозите на властта в ерата на глобалните комуникации и Интернет
...целият текст

 
 
 
 
 
.......................... 1/2005 || иван бозуков

Това е заглавието на проекта на Научноизследователски сектор при СУ Св. Климент Охридски, финансиран от Министерство на образованието и науката, част от който е и издаването на Мегаполиси.
Вие сте в рубриката, в която периодично ще бъдат публикувани резултатите от изследването...целият текст

 
 
       
 
  Начало Главна страница
© 2005 Списание "мегАполиси"