Географска карта на Абдала

Това е географската карта на континента Абдала от „Преди войната” – първия том от проектотрилогията „Скрижалите на Арунда”.

Иван Бозуков (Хайван Торбалан)

Големи пристанищни градове по южното крайбрежие на Абдала, представени в посока изток-запад:

 1. Гейза,
 2. Лайру,
 3. Чохам,
 4. Сюри,
 5. Бруна,
 6. Видара,
 7. Ликом,
 8. Барадин.

Големи пристанищни градове по западното крайбрежие на Абдала, представени в посока юг-север:

 1. Сендин,
 2. Караласка,
 3. Калот,
 4. Фюрдор,
 5. Гантор.

Големи пристанищни градове по източното крайбрежие на Абдала, представени в посока юг-север:

 1. Филидар,
 2. Готдзар,
 3. Вуфа,
 4. Грилкор,
 5. Неатра,
 6. Дабан,
 7. Кохан.

Абдала е пресечена в посока североизток-югозапад от висока и на много места трудно пристъпна планинска верига, наречена Каешико, Каешиците или Каешикските планини, чийто най-висок връх, издигащ се на над 5,3 фандрома над морското равнище, се намира в най-североизточната й точка и носи името Я Сили, или на местното наречие Снежният калпак. За повечето от южняците – става въпрос за живеещите от югоизточната страна на Каешиците – той е известен още като Арундиар – сиреч Божественият.

По скованото почти през целия цикъл от снегове и ледове северно крайбрежие на Абдала има само едно по-голямо поселище, носещо името Рахиро.

Големи градски центрове от югоизточната страна на Каешиците:

 1. Бейсиндал,
 2. Ломестра,
 3. Фадеки,
 4. Пиншасу (Този град е най-големият център за производство на зурп.),
 5. Оброн,
 6. Карбара.

Големи градски центрове от северозападната страна на Каешиците:

 1. Нидар,
 2. Рогрон,
 3. Фаету,
 4. Гоян.

Относително големи поселища по протежение на Каешиците, представени в посока югозапад-североизток:

 1. Ябинат,
 2. Тубол,
 3. Гайме,
 4. Фалмеки (представлява религиозно селище в подножието на Я Сили или Арундиар, в което се издига най-големият храм на Арунда, където се съхраняват скрижалите му.)
Назад към политико-географската карта на континента Тингано

Напред към действащите лица в книгата

Към анонса й

Към съдържанието й

Към предговора от автора й

Към важните понятия в нея

Към заглавната й страница

Към пълния й текст до момента

Към началната страница на сайта