Действащи лица

Това е списъкът с действащите лица в „Преди войната” – първия том от проектотрилогията „Скрижалите на Арунда”.

Иван Бозуков (Хайван Торбалан)

 1. Авиду – помощник на Антирс.
 2. Аглор – слуга и довереник на Кирал.
 3. Аденар – първият кирт на Тингано.
 4. Адла Бентал – ръководител на монетния двор на Нидран в Куйрпис преди Лукор.
 5. Айва – абдалианска робиня.
 6. Айгар Каргасо – дарител на енергия за зареждане на сърца.
 7. Айфи Гравер Свирепия – велик съветник от Нидран.
 8. Акадас – фиртушки войник.
 9. Алам Десар – служител в базата Роши Берентал на Гамбари 325 цикли след кацането на Берентал на Неотопия.
 10. Алат Барсан – момче от планетата Пинтос в съзвездие Кон.
 11. Албе Данар – велик съветник от Цингали по времето на Раман Печур.
 12. Алва – робиня и любовница на Йови Пана.
 13. Алдер Кузат – служител в управата на Рахиро.
 14. Алм Сайгир – Арунда Сатура (слуга на Арунда) от Фалмеки, участник в мисията в южния континент, предвождана от Бенат Конкам.
 15. Алпа Вас – жрица на Арунда от Фалмеки, участничка в мисията в южния континент, предвождана от Бенат Конкам.
 16. Амар Марагор – представител на ООПГ в Гейза.
 17. Амарела Леха – любовница на Кабрар Даруру.
 18. Амри Шуктар – велик съветник от Гамбоне.
 19. Анат Громан – личен секретар на Йенет Камлу.
 20. Анвил Шотон Скъперника – велик съветник от Лубили.
 21. Андер Хагар Палавника – велик съветник от Батави.
 22. Анри Кабдал – професор от Валонския университет, изобретил печата на Кабдал.
 23. Антирс – пазител на рулетката на Пош в цикъл 1 от тайния тинганиански календар.
 24. Арара – един от четиримата големи.
 25. Арас Сигири – крупен търговец от Сайел, търговско поселище по крайбрежието на пустинята Хеш.
 26. Араф Ешур – помощник на Регре Арто в качеството му на управител на Видара.
 27. Арди Колумар – часовой в една от наблюдателните кули в Аверил.
 28. Арнак – пазач пред портите на покоите на Етран Лагили в двореца му в Аверил.
 29. Арсе – бродник от групата на Астар.
 30. Асор Келастра – предшественик на Урар Грандор на поста Велик Патар на храмовата общност на Суйбири.
 31. Астар – предводител на група абдалиански бродници.
 32. Ая – съпруга на Орор.
 33. Аятур Дун Вироглавия – велик съветник от Регали.
 34. Бабун Амкар – физик от Карналския университет, изобретил сферата на Амкар.
 35. Багар Банту – председателстващ събранията на Арунда Кохей (очите на Арунда) във Фалмеки.
 36. Балабош – велик съветник от Кортис и предводител на милитаристите.
 37. Банар Гелати – представител на ООПГ във Видара.
 38. Барам Далулу – председател на местния клон на гилдията на стъкларите в Цингали.
 39. Баркал – младеж, разхождащ се заедно с други млади хора из хълмовете на Лагрен.
 40. Баюми – служител в гвардията на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 41. Бейла – любовница на Лукор.
 42. Бейру – абдалианска робиня.
 43. Белран – слуга на Гейум Ардал в седалището на гилдията на търговците на туйнарска кост в Нупур.
 44. Бенат Конкам – Арунда Сатура (слуга на Арунда) от Фалмеки, предводител на мисията в южния континент.
 45. Бенато Хогер – старши специалист в Центъра за контрол на полетите в град Гамбри.
 46. Бернет Астра – предшественик на Сеян Гавеир на поста началник на градската стража на Елдри.
 47. Бетила Ландра – професионална убийца, работеща за Лукор.
 48. Бингар – посетител в заведението на Гамал Ванта.
 49. Бора – бродник от групата на Астар.
 50. Ботал Данту – предводител на гамбарийския клон на гилдията на робовладелците.
 51. Бранман Галестра – Арунда Кохей (око на Арунда) във Фалмеки.
 52. Брас – служител в гвардията на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 53. Бриз – бродница от групата на Астар.
 54. Бундар – следовател и довереник на Лукор.
 55. Бюна Жарсу – представител на ООПГ в Ликом.
 56. Валви – съпруга на Фаб.
 57. Валдан Пандур – велик съветник от Рейджи.
 58. Валор – възрастен мъж от градчето Тарил в Североизточна Датейра.
 59. Вандър Кох – следовател от ЦКЗС.
 60. Ванел Кареда – покровител на жреците на Суйбири и главен помощник на Урар Грандор.
 61. Варкал Сендер – помощник-следовател по аналитичните въпроси в ЦКЗС.
 62. Ведрам Далаша - главен функционер на Кумларите от Цингали в малкото градче Хиза в Северозападно Цингали.
 63. Велот Турн – управителят на Кайрис, на чието име е кръстена кулата на Турн.
 64. Венел Корат – юридически съветник на Фалет/Чилда, а след това и на Геюм Ардал в качеството им на велики съветници от Гамбари.
 65. Виолар Данжу – съветник по сигурността на Ери Дрондис.
 66. Вирум – възрастен жител на град Фиртуш.
 67. Високия – прозвище на Тунжел.
 68. Гайо Шалоп – съветник по продоволствената политика на Ейохи Тамрал.
 69. Галам Тидрос – представител на ООПГ в Сюри.
 70. Галбри – член на опозиционната формация Ардал.
 71. Галиндо – свързочник в Центъра за контрол на полетите в град Гамбри.
 72. Галфер Странт – пилот на едно от вретената на енергийната корпорация Слънце.
 73. Гамал Ванта – робовладелец.
 74. Гамана – член на ръководството на опозиционната формация Кумларите от Цингали.
 75. Гамбири – председател на законодателното събрание на Юджили Таф.
 76. Гамея – секретарка и прислужница на Сеян Гавеир.
 77. Ганда Шамер – помощник на Виолар Данжу, а сетне и на великите съветници от Гамбари Фалет/Чилда и Геюм Ардал.
 78. Ганел – един от подчинените на Кирал.
 79. Ганет Сушар – собственик на корабчето Вихрострел.
 80. Ганмар – един от гребците в лодката на Лукор.
 81. Гарбол – пазител на рулетката на Пош.
 82. Гаршак – член на опозиционната формация Ардал.
 83. Гасор – бияч на Балабош.
 84. Гафел Фирел – предводител на гилдията на търговците на зурп.
 85. Гелал Лудан – агент на Фалет/Чилда, а след това и на Геюм Ардал в качеството им на велики съветници от Гамбари.
 86. Гелом Картанар – представител в законодателното събрание на Кайфу.
 87. Гендар Верлаац – доктор по космически технологии в Гамбрийския университет на Барзум.
 88. Герши Лугда – професор от планетата Тиндали и автор на крупния труд, озаглавен Очерци за живота на Първия.
 89. Геюм Ардал – името, което Николас Конглар си поставя, когато създава и оглавява опозиционната формация Ардал.
 90. Гидор – помощник на Антирс.
 91. Гизар Ромпо – велик съветник от Кортис след Балабош.
 92. Гизел – възрастен мъж от селцето Данан в Югоизточен Лай Конду.
 93. Гизраа – производител на оръжие от Нубири.
 94. Гленда – любовница на Су Шансой.
 95. Гор Пигар – майстор на играчки във Фиртуш.
 96. Горал Карпос – военачалник на войските, обкръжили столицата на Хайфи Гамеа.
 97. Гоха – ковчежник на Гарбол в качеството му на пазител на рулетката на Пош.
 98. Грар – член на ръководството на опозиционната формация Ардал.
 99. Грилди – майка на Кормал.
 100. Гройр – бродник от групата на Астар.
 101. Гула Нердал – тинганиански пират.
 102. Гуна Тервал – Арунда Сатура (слуга на Арунда) от Фалмеки, участник в мисията в южния континент, предвождана от Бенат Конкам.
 103. Гуфо – кирт преди и след Ейохи Тамрал.
 104. Даган Лос – капитан на превозващото зурп корабче Успех.
 105. Дада – син на Орор.
 106. Дайру – кирт преди Гуфо.
 107. Данат Агато – наместник на Сундран Нандрал в качеството му на велик съветник от Хайфи.
 108. Дансу – готвач в канибалското отделение на клендайлския пазар.
 109. Дарим Ферус – предводител на метежници на абдалиански кораб за търговия със строителни камъни.
 110. Дарми – кандидат за място в градската стража на Фиртуш.
 111. Дастел – известен производител на оръжие по крайбрежието на Регали.
 112. Дени – робиня на Етран Лагили.
 113. Джалазу Лай – слуга в кухнята на Йорас Балахи.
 114. Джовак Сантор – капитан на кораб, превозващ търговци на строителен материал.
 115. Джото – член на опозиционната формация Ардал.
 116. Джума Хесел – крадец от Гадзало.
 117. Джумпар – вестоносец на Ери Дрондис.
 118. Дилмар – феодал.
 119. Диндала – първа съпруга на Балабош.
 120. Дино – пилот на едно от вретената на енергийната корпорация Слънце.
 121. Дирк Гантрал – Член на ръководството на опозиционната формация Кумларите от Цингали и неин предводител след Кеган Ведека.
 122. Дорил Карабу – началник на стражата пред двореца на великия съветник от Гамбари в столицата Аверил.
 123. Дристел – предводител на седемте висши жреци на Пош в Хенет, оторизирани да излъчват пазителя на рулетката на Пош.
 124. Дьор – член на опозиционната формация Ардал.
 125. Ебра – роб на Фалет/Чилда и пазач в канибалското отделение на клендайлския пазар.
 126. Егли Пирос – предводител на гилдията на стъкларите.
 127. Едгар – завеждащ космическия отдел в енергийната корпорация Слънце.
 128. Ейохи Тамрал – кирт на Тингано и велик съветник от Фиртуш.
 129. Елали Фаргош – политолог от Веренския университет на планетата Сатош и участник в експедицията, предвождана от Гендар Верлаац.
 130. Елви Бран – техник от ЦКЗС.
 131. Елдра – крепостна.
 132. Ели Брин – сътрудничка на Роши Берентал.
 133. Елил Нукра – пломбировчик на сърца.
 134. Елорио Габор – асистент на д-р Гендар Верлаац и служител в ЦКЗС.
 135. Емайли – служител в енергийната корпорация Слънце.
 136. Ембар – възрастен мъж от селцето Данан в Югоизточен Лай Конду.
 137. Ендар – пиян младеж от Нубири.
 138. Енке Паласио Ненаситния – велик съветник от Галехи.
 139. Ери Дрондис – предводител на гилдията на корабопритежателите.
 140. Ерма – абдалианска робиня.
 141. Етран Лагили Кръвожадния – велик съветник от Гамбари.
 142. Ефра Гатор – проститутка от Оазиса, публичен дом във Фиртуш.
 143. Жамет Кумсар – предводител на наемническа войска от град Фидар в Цингали.
 144. Жарко Раган Песоглавеца – велик съветник от Шани Чи.
 145. Жовенес – служител на Гуфо в качеството му на временно изпълняващ длъжността кирт.
 146. Завел – служител в градската стража на Елдри.
 147. Зефра – робиня и любовница на Балабош, която той подарява на Гизар Ромпо.
 148. Зиги – младеж от северното тинганианско крайбрежие и приятел на Трейл.
 149. Зинган Сорби – велик съветник от Цингали.
 150. Ивис Портили Смелия – велик съветник от Лейко.
 151. Илди – абдалианска робиня.
 152. Инес – съпруга на Николас Конглар.
 153. Йегел Кончу – войник във войската на опозиционната формация Кумларите от Цингали.
 154. Йеги – бунтовник от групата на Сейран Нитул.
 155. Йели – девойка от Матра, столицата на Лейко.
 156. Йендри – бунтовничка от Фагали.
 157. Йенет Камлу – началник на личната гвардия на Зинган Сорби.
 158. Йередит – митичен пророк от Фалмеки.
 159. Йови Пана – управител на търговско поселище по крайбрежието на пустинята Хеш.
 160. Йогур Джупара – председател на законодателното събрание на Кайфу.
 161. Йорас Балахи Дивия – велик съветник от Сагана.
 162. Кабан Еруп – предводител на отряд от наемници на една от контролираните от гилдията на корабопритежателите опозиционни формации.
 163. Кабрар Даруру – началник на личната охрана на Ери Дрондис.
 164. Кадур Аноми – бързоходец на Балабош.
 165. Калафар – жрец на Пош от храма в Миндан, Западно Галехи, и пазител на рулетката на Пош след Гарбол.
 166. Калитер Фунга – специалист по електромагнитни полета в института Бабун Амкар на планетата Неатра и участник в експедицията, предвождана от Гендар Верлаац.
 167. Калмер – член на местния парламент в Елдри.
 168. Ками – дъщеря на Пинет Уру и сестра на Ласа.
 169. Канат – страж, охраняващ сграда на гилдията на търговците на туйнарска кост край Нупур, в която се помещават войници на опозиционното формирование Ардал.
 170. Кардеко – капитан на кораба, с който Балабош пътува при посещението си на Абдала.
 171. Карнос – овчар от Западните Гронели.
 172. Карос – член на опозиционната формация Ардал.
 173. Кеган Ведека – предводител на опозиционната формация Кумларите от Цингали.
 174. Кинрой – феодал.
 175. Кирал – един от четиримата големи.
 176. Клагор Етар – личен секретар на Ситан Дагета.
 177. Коблар – предводител на детска улична банда в Дегел.
 178. Кодрат – баща на Сена.
 179. Коки – робиня на Урар Грандор.
 180. Коно – служител в гвардията на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 181. Кормал – близък приятел на Сена и семейството й.
 182. Кривоглавия – прозвище на Николас Конглар.
 183. Курти – син на Филгар.
 184. Лакор Сагези – представител на ООПГ в Чохам.
 185. Лалан Далос – монтьор на абдалиански корабни двигатели.
 186. Ламот Батар – член на личната гвардия на Зинган Сорби, внедрен в нея от Кумларите от Цингали.
 187. Ландор Браникар – специалист по икономика от Берилския университет на планетата Кафра и участник в експедицията, предвождана от Гендар Верлаац.
 188. Лансал – помощник на Антирс.
 189. Ларка – съдържателка на публичен дом в Тарил, Североизточна Датейра.
 190. Ласа – дъщеря на Пинет Уру и сестра на Ками.
 191. Латан Демала – предводител на ескорта на делегацията, изпратена от ООПГ във Фиртуш.
 192. Ливая – управителка на харема на Урар Грандор.
 193. Лилга – робиня на Фалет.
 194. Лима Тунар – представител на ООПГ в Барадин.
 195. Линдла – робиня и любовница на Балабош.
 196. Липта – бродница от групата на Астар.
 197. Лойбри Ках – гамбарийски робовладелец.
 198. Лом Малара – вербовчик от името на ООПГ.
 199. Ломи – един от помощниците на Кодрат в работата му по събиране на строителни камъни в пустинята Хеш.
 200. Лондра – робиня на Етран Лагили.
 201. Луги – мъжът, при който Балабош отсяда при посещението си в Гадзало.
 202. Лукор – предводител на четиримата големи.
 203. Магор – надзирател в мините на Дамру.
 204. Манар Мандур – Арунда Кохей (око на Арунда) във Фалмеки.
 205. Манитур Латал – генерален директор на ЦКЗС.
 206. Маранг – надзирател в мините на Дамру.
 207. Маркел Сибони – асистент на д-р Гендар Верлаац и служител в ЦКЗС.
 208. Мартул – велик съветник от Медара.
 209. Мейохи Акадо – заместник-предводител на градската стража в Елдри.
 210. Мелех – предводител на опозиционната формация Бунтовниците от Тимру.
 211. Мендилио Канастра Разсъдливия – велик съветник от Датейра.
 212. Мерхал – младеж от Матра, столицата на Лейко.
 213. Мея – абдалианска робиня.
 214. Миласо – велик съветник от Датейра преди Мендилио Канастра.
 215. Милаш Шаната – строител на кулата на Турн.
 216. Милех Ежар – представител на ООПГ в Бруна.
 217. Милки – девойка, на която младежът Тенар се обяснява в любов в планините на Фан Вавел.
 218. Нана – момиченце, разхождащо се с баща си из столицата на Фагали Дейран.
 219. Нарсен Бартел – следовател-психолог в ЦКЗС.
 220. Натали Ланжер – космоложка от планетата Земя.
 221. Нейрин – робиня на Диндала.
 222. Немтар – пазител на рулетката на Пош преди Гарбол.
 223. Немтас Тайри – член на опозиционната формация Бунтовниците от Тимру.
 224. Нидрал Файоми – търговец на едро в селището на Йови Пана.
 225. Ник – полицай от град Гамбри на планетата Барзум.
 226. Николас Антоан Конглар – диспечер в Центъра за контрол на полетите в град Гамбри на планетата Барзум.
 227. Ниския – прозвище на Кирал.
 228. Нораги – личен масажист и довереник на Тунжел.
 229. Норина – робиня на Лойбри Ках.
 230. Нундро – възрастен мъж от градчето Тарил в Североизточна Датейра.
 231. Нунцо Парвета – велик съветник от Юджили Таф.
 232. Окал Баран – временно изпълняващ длъжността предводител на гилдията на корабопритежателите след Ери Дрондис.
 233. Олек Рин – професор от планетата Земя, благодарение на чиито открития стават възможни свръхсветлинните скорости.
 234. Ома Переки Безстрастния – велик съветник от Адор Ран.
 235. Орор – селянин от Ясуби, който спасява Кривоглавия след падането му в пропастта.
 236. Ото Карнезе – приятел на Гендар Верлаац на планетата Корола.
 237. Ошаш Ураги – велик съветник от Сагана след Йорас Балахи Дивия.
 238. Пандур Кесави – помощник-следовател по финансовите въпроси в ЦКЗС.
 239. Панфил Татуко – личен лекар на Йорас Балахи.
 240. Пар Тедрам – агент на Гуфо, а след това и на Фалет/Чилда в качеството им на велики съветници от Фиртуш.
 241. Пезан Тагре – предводител на група мъже в Дегел, изкарващи си прехраната от приспиване с богати жени.
 242. Пеян Горчу – велик съветник от Гамбари, разпуснал законодателното събрание на тази барда повече от 40 цикли преди описаните тук събития.
 243. Пинет Уру – заточеник в мините на Дамру.
 244. Прела – един от моряците, които Кодрат наема при пътуванията си до Тингано за строителни камъни.
 245. Прилепа – специалист по извършване на специални услуги в рамките на конфедерацията.
 246. Присти – кухненска прислужница на Тунжел на кораба му Отдихът на Тунжел.
 247. Пурни Амета – псевдоним на Кеган Ведека.
 248. Първия – прозвището, под което Николас Конглар е най-известен в пределите на конфедерацията.
 249. Пьол Гамар – специалист по военно обучение, помощник на Геюм Ардал и негов наместник на поста велик съветник от Гамбари.
 250. Рагако Дестор – член на управителния съвет на гилдията на стъкларите.
 251. Ралма – жената, към която Бенат Конкам изпитва несподелена любов.
 252. Раман Печур – предводител на градската гвардия в Елдри почти 40 цикли преди разказаните тук събития.
 253. Рамат Гаяр – предводител на гилдията на търговците на туйнарска кост.
 254. Рамер Диноко – най-възрастното Арунда Кохей (око на Арунда) във Фалмеки преди Танат Лагор.
 255. Рампи – чирак на Дастел.
 256. Ранар Носри – велик съветник от Лай Конду след Сунис Карехи Кроткия.
 257. Рангор Бинестра – пилот на вретеното Устрем на енергийната корпорация Слънце.
 258. Рапас Гулаги – началник на градската стража във Фиртуш.
 259. Регре Арто – управител на Видара.
 260. Релк – служител в гвардията на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 261. Риги – бунтовник от групата на Сейран Нитул. Риги е и името на един от подчинените на Кирал.
 262. Риша Шокшу – жрица на Арунда от Фалмеки, участничка в мисията в южния континент, предвождана от Бенат Конкам.
 263. Ромет – тинганиански търговец на оръжие.
 264. Роно Диром – вестител.
 265. Рохар – любовник на Диндала.
 266. Роши Берентал – предводител на базираната на Барзум енергийна корпорация Слънце.
 267. Рудан Канер – един от подчинените на Кирал.
 268. Рудол Манес – лоцман на превозващото зурп корабче Успех.
 269. Руфим – затворник на Сеян Гавеир в качеството му на началник на градската стража в Елдри.
 270. Садан Тужар – командир на войници на опозиционната формация Ардал, помещаващи се в сграда на гилдията на търговците на туйнарска кост край Нупур.
 271. Сайду Сайдах – гамбарийски роботърговец и брат на Фетим Сайдах.
 272. Самет – баща на Кормал.
 273. Самри Ришан – представител на ООПГ в Лайру.
 274. Сасар – фиртушки войник.
 275. Сейран Нитул – предводител на бунтовническа група в Юджили Таф.
 276. Сендера Тамато – специалистка по молекулярна физика във Валонския университет на планетата Валори и участничка в експедицията, предвождана от Гендар Верлаац.
 277. Сенетра (Сена) – абдалианска девойка, в която Николас Конглар се влюбва след кацането си на Неотопия.
 278. Сенти – съпруга на Пинет Уру.
 279. Сестар Кибоне – жител на градчето Льомеж в Западен Кортис и член на опозиционната формация Ардал.
 280. Сетрам Габали – помощник на Дирк Гантрал в качеството му на предводител на Кумларите от Цингали.
 281. Сефи – поклонничка на Огири.
 282. Сехина – дъщеря на Орор.
 283. Сеян Гавеир Безскрупулния – началник на градската стража в Елдри, а по-късно – заместник-началник на личната гвардия на Зинган Сорби.
 284. Сигли – бродница от групата на Астар.
 285. Сикор – бияч на Балабош.
 286. Симон – син на Николас Конглар.
 287. Сипар – бродник от групата на Астар.
 288. Ситан Дагета – председател на ООПГ.
 289. Скизи – пиян младеж от Нубири.
 290. Слабия – прозвище на Арара.
 291. Снас – член на опозиционната формация Ардал.
 292. Сонос Карбин – предводител на гамбарийския клон на гилдията на търговците на зурп след Язуко Банти.
 293. Состел Баншар – предводител на войници, подчинени на Мартул.
 294. Сотер Енгана – специалист по микробиология в Лаферския университет на планетата Тиндали и участник в експедицията, предвождана от Гендар Верлаац.
 295. Су Шансой – предводител на личната гвардия на Етран Лагили след Югис Тарн.
 296. Сува – служител в гвардията на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 297. Сундран Нандрал Мълчаливия – велик съветник от Хайфи.
 298. Сунис Карехи Кроткия – велик съветник от Лай Конду.
 299. Тажан Сеса – Арунда Сатура (слуга на Арунда) от Фалмеки, изпратен във Видара, за да следи за пристигането на Кривоглавия.
 300. Тале – член на ръководството на опозиционната формация Ардал и наместник на Кривоглавия в качеството му на председател на гилдията на търговците на туйнарска кост.
 301. Талпан – кандидат за място в градската стража на Фиртуш.
 302. Танат |Лагор – най-възрастното Арунда Кохей (око на Арунда) във Фалмеки.
 303. Тантила – бияч на Балабош.
 304. Тарна Дорсу – жрица на Арунда от Фалмеки, участничка в мисията в южния континент, предвождана от Бенат Конкам.
 305. Тасенго – помощник на Антирс.
 306. Тата Уалахи – жрец в храмовата общност на Суйбири.
 307. Тенар – младеж, обясняващ се в любов на девойката Милки в планините на Фан Вавел.
 308. Тендра Варм – абдалианска търговка на зурп и приятелка на Юмел Раш.
 309. Тенна – любовница на Гарбол, натоварена от него със задачата да поддържа тайната му къща във Фиртуш.
 310. Тиби – малко момче, роб на Лойбри Ках.
 311. Тила – съдържателка на публичен дом в градчето Мала в Североизточна Галехи.
 312. Тим Валверде – директор на базирания в Гамбри на планетата Барзум институт за проучвания в дълбокия космос Валверде и Сие.
 313. Тинги – девойка, разхождаща се заедно с други млади хора из хълмовете на Лагрен.
 314. Тири – девойка, разхождаща се заедно с други млади хора из хълмовете на Лагрен.
 315. Тити – любовница на Аятур Дун.
 316. Толи – проститутка от поселището на Йови Пана.
 317. Толол – предател от освободените от сподвижниците на Кривоглавия роби.
 318. Томел Гашат – служител в личната гвардия на Зинган Сорби.
 319. Топо – бродник от групата на Астар.
 320. Тосун Кару – бивш велик съветник от Гамбари.
 321. Трейл – младеж от северното тинганианско крайбрежие и приятел на Зиги.
 322. Туди – възрастен мъж от селцето Данан в Югоизточен Лай Конду.
 323. Тунжел – един от четиримата големи.
 324. Тунна Каранга – търговец от делегацията до Фиртуш, изпратена от ООПГ.
 325. Турол – помощник на лекаря в мините на Тимру.
 326. Унгри – поклонничка на Огири.
 327. Ундар – помощник на Йови Пана.
 328. Урар Грандор – Велик Патар (предводител) на жреческата общност на Суйбири.
 329. Урвал – затворник на Сеян Гавеир в качеството му на началник на градската стража на Елдри.
 330. Фаб – служител на Етран Лагили в двореца му в Аверил.
 331. Фагит Полас – обучител на дарители на енергия за зареждане на сърца.
 332. Фагот – полицай в град Гамбри на планетата Барзум.
 333. Фадра – майка на Сена.
 334. Фалет – дъщеря на Ейохи Тамрал, предводителка на пацифистите, велика съветничка от Гамбари след Етран Лагили и от Фиртуш след Гуфо.
 335. Фан Телехи – съдържател на кръчма в Ермил, квартал на град Фиртуш.
 336. Фарб – бунтовник от Фагали.
 337. Фашум Кеглър – главен помощник на Манитур Латал и технически отговорник в ЦКЗС.
 338. Фейда – съпруга на Ейохи Тамрал.
 339. Фейл – кандидат за място в градската стража на Фиртуш.
 340. Фейнур – помощник на Геюм Ардал и член на ръководството на опозиционната формация Ардал.
 341. Фелби – възрастна прислужница в дома на Ейохи Тамрал.
 342. Фели – служител в гвардията на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 343. Фен Тодар – началник на градската стража в градчето Мала в Североизточно Галехи.
 344. Фетим Сайдах – гамбарийски роботърговец и брат на Сайду Сайдах.
 345. Фидеко Васта – висш жрец на Арунда във Фалмеки, Арунда Кохей (око на Арунда) на Бенат Конкам.
 346. Фидур Мас – началник на стражата на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 347. Филгар – крепостен.
 348. Фили Бригел – технически следовател в ЦКЗС.
 349. Фирк – член на ръководството на опозиционната формация Кумларите от Цингали.
 350. Флаф – войник от войската на Виолар Данжу.
 351. Фьос – помощник на лекаря в мините на Тимру.
 352. Хагон Фасинта – велик съветник от Сарту.
 353. Ханут – довереник на Гарбол в стражата на сградата на Съвета на двадесет и четирите във Фиртуш.
 354. Хелм – метежник на кораба, управляван от Дарим Ферус.
 355. Хендри Карис – велик съветник от Фан Вавел след Ейохи Тамрал.
 356. Хиндер Сафаро – специалист по бойни отровни вещества от Гамбрийския университет на Барзум и участник в експедицията, предвождана от Гендар Верлаац.
 357. Цила – абдалианска робиня.
 358. Цинта Малора – певица и голяма местна знаменитост в Дегел.
 359. Чапи – поклонничка на Огири.
 360. Чах – бродник от групата на Астар.
 361. Чегил – син на Риша Шокшу и Алм Сайгир.
 362. Чешан – член на ръководството на опозиционната формация Кумларите от Цингали.
 363. Чил – бунтовник от групата на Сейран Нитул.
 364. Чилда – името, с което Фалет се подвизава след бягството си от Гамал Ванта.
 365. Шама – възрастен мъж от градчето Тарил в Североизточна Датейра.
 366. Шафрар Регаси – главен монах в храма на Арунда в Рахиро.
 367. Шуджики Напан Гущера – велик съветник от Кайфу.
 368. Шьоц – дървар от селото на Сена.
 369. Югис Тарн – предводител на личната гвардия на Етран Лагили.
 370. Юма – бияч на Балабош.
 371. Юмел Раш – абдалиански търговец на зурп и приятел на Тендра Варм.
 372. Юнар Баламес – бардски управител по финансовите въпроси в Кайфу.
 373. Юрпи Сагасо – предводител на група за събиране на строителни камъни в пустинята Хеш.
 374. Юстан – един от моряците на Юмел Раш.
 375. Ютан – едно от прозвищата на Николас Конглар, което на абдалиански означава никой.
 376. Ягер – войник от войската на Кумларите от Цингали.
 377. Язуко Банти – предводител на гамбарийския клон на гилдията на търговците на зурп.
 378. Яя Бирфу Безмилостния – велик съветник от Фагали.
Назад към географската карта на континента Абдала

Напред към пролога на книгата

Към анонса й

Към съдържанието й

Към предговора от автора й

Към важните понятия в нея

Към политико-географската карта на континента Тингано

Към заглавната й страница

Към пълния й текст до момента

Към началната страница на сайта