Всичко до момента по линкове

Това е всичко излязло до този момент от „Преди войната” - първия том от проектотрилогията „Скрижалите на Арунда”.

Иван Бозуков (Хайван Торбалан)


Анонс към епилога на книгата

Дванадесетгодишното вундеркиндче Алат Барсан рязко се приведе над пулта, втренчвайки се в монитора пред себе си:

- Неотопия – прошепна. – Неотопия, Неотопия, Неотопия... По дяволите, защо това име ми звучи толкова познато!

Добре – вдигна рамене след кратко колебание. – Да опитаме!

Сетне извика на монитора информацията за Неотопия и се зачете в нея. И колкото повече четеше, толкова повече се увличаше...

Вдигна глава от монитора едва когато го извикаха за обяд.

- Ей сега идвам, мамо! – отзова се. Сетне си отбеляза мястото, до където бе стигнал, след което се затътри към столовата.

- Май си открил нещо, а, Ал? – загледана в блесналите му от вълнение очи го запита майка му.

- Открих своето парче от промененото минало – с гордост заяви момчето, сядайки и заемайки се с храната със стръвен апетит.

- Сигурен ли си? – изгледа го със съмнение майка му. – Мнозина откриват какво са променили едва когато навършат тридесет, пък и много повече години!

- Ти си била на двадесет и шест – с пълна уста й възрази синът й. – Какво учудващо има тогава, ако някой открие своето парче от промененото минало на дванадесет?!

- И какво точно ще си променил? – използва правилното време майка му.

- Историята на една планета – отвърна синът й. – Казва се Неотопия. Нашите предшественици от конфедерацията са я нарекли така – поправи се.

- А знаеш ли какво ще си направил на тази планета? – продължи да го разпитва майка му.

- Уви, да! – въздъхна момчето... Целият епилог

Подгряваща обиколка преди старта

Прелюдия към първия опит за роман на един драскач

Съдържание

Предговор от автора

Важни понятия

Политико-географска карта на континента Тингано

Географска карта на континента Абдала

Действащи лица


Пролог

Книга първа - Подкопаните основи

Част първа - Фаталният чар на синята планета

Книга първа, част първа, глава I

Книга първа, част първа, глава II – 1-3

Книга първа, част първа, глава II – 4 и 5

Книга първа, част първа, глава III – 1 и 2

Книга първа, част първа, глава III – 3 и 4

Книга първа, част първа, глава IV

Книга първа, част първа, глава V – 1 и 2

Книга първа, част първа, глава V – 3 и 4

Книга първа, част първа, глава VI – 1 и 2

Книга първа, част първа, глава VI – 3 и 4

Книга първа, част първа, глава VII – 1 и 2

Книга първа, част първа, глава VII – 3

Част втора - Бурята под повърхността

Книга първа, част втора, глава VIII – 1-3

Книга първа, част втора, глава VIII – 4

Книга първа, част втора, глава VIII – 5 и 6

Книга първа, част втора, глава VIII – 7

Книга първа, част втора, глава IX – 1 и 2

Книга първа, част втора, глава IX – 3-5

Книга първа, част втора, глава X – 1

Книга първа, част втора, глава X – 2

Книга първа, част втора, глава X – 3

Книга първа, част втора, глава X – 4

Книга първа, част втора, глава X – 5

Книга първа, част втора, глава XI – 1 и 2

Книга първа, част втора, глава XI – 3

Книга първа, част втора, глава XI – 4

Книга първа, част втора, глава XII – 1-3

Книга първа, част втора, глава XII – 4-6

Част трета - Каскада от бедствия

Книга първа, част трета, глава XIII – 1 и 2

Книга първа, част трета, глава XIII – 3

Книга първа, част трета, глава XIII – 4 и 5

Книга първа, част трета, глава XIV – 1 и 2

Книга първа, част трета, глава XIV – 3 и 4

Книга първа, част трета, глава XIV – 5 и 6

Книга първа, част трета, глава XIV – 7

Книга първа, част трета, глава XV – 1 и 2

Книга първа, част трета, глава XV – 3

Книга първа, част трета, глава XV – 4 и 5

Книга първа, част трета, глава XV – 6

Книга първа, част трета, глава XVI – 1 и 2

Книга първа, част трета, глава XVI – 3

Книга първа, част трета, глава XVI – 4 и 5

Книга първа, част трета, глава XVI – 6

Книга първа, част трета, глава XVII – 1 и 2

Книга първа, част трета, глава XVII – 3 и 4

Книга първа, част трета, глава XVII – 5

Книга първа, част трета, глава XVII – 6 и 7

Книга втора - Политане в бездната

Част първа - Разделеният континент

Книга втора, част първа, глава I – 1

Книга втора, част първа, глава I – 2

Книга втора, част първа, глава I – 3

Книга втора, част първа, глава I – 4

Книга втора, част първа, глава I – 5

Книга втора, част първа, глава I – 6

Книга втора, част първа, глава II – 1

Книга втора, част първа, глава II – 2

Книга втора, част първа, глава II – 3

Книга втора, част първа, глава II – 4

Книга втора, част първа, глава III – 1

Книга втора, част първа, глава III – 2

Книга втора, част първа, глава III – 3

Книга втора, част първа, глава III – 4

Книга втора, част първа, глава IV – 1

Книга втора, част първа, глава IV – 2

Книга втора, част първа, глава IV – 3 и 4

Книга втора, част първа, глава IV – 5

Книга втора, част първа, глава V – 1

Книга втора, част първа, глава V – 2

Книга втора, част първа, глава V – 3

Книга втора, част първа, глава VI – 1

Книга втора, част първа, глава VI – 2 и 3

Книга втора, част първа, глава VI – 4

Книга втора, част първа, глава VI – 5

Книга втора, част първа, глава VI – 6

Книга втора, част първа, глава VII – 1

Книга втора, част първа, глава VII – 2

Книга втора, част първа, глава VII – 3

Книга втора, част първа, глава VII – 4

Книга втора, част първа, глава VII – 5 и 6

Книга втора, част първа, глава VIII – 1 и 2

Книга втора, част първа, глава VIII – 3 и 4

Книга втора, част първа, глава IX – 1

Книга втора, част първа, глава IX – 2

Книга втора, част първа, глава IX – 3

Книга втора, част първа, глава IX – 4

Книга втора, част първа, глава IX – 5

Книга втора, част втора, глава X – 1 и 2

Книга втора, част втора, глава X – 3 и 4

Книга втора, част втора, глава X – 5

Книга втора, част втора, глава X – 6 и 7

Книга втора, част втора, глава XI – 1 и 2

Книга втора, част втора, глава XI – 3

Книга втора, част втора, глава XI – 4 и 5

Книга втора, част втора, глава XII – 1

Книга втора, част втора, глава XII – 2

Книга втора, част втора, глава XII – 3

Книга втора, част втора, глава XII – 4

Книга втора, част втора, глава XII – 5

Книга втора, част втора, глава XII – 6

Книга втора, част втора, глава XIII – 1

Книга втора, част втора, глава XIII – 2

Книга втора, част втора, глава XIII – 3

Книга втора, част втора, глава XIII – 4

Книга втора, част втора, глава XIV – 1

Книга втора, част втора, глава XIV – 2

Книга втора, част втора, глава XIV – 3

Книга втора, част втора, глава XIV – 4

Книга втора, част втора, глава XIV – 5

Книга втора, част втора, глава XV – 1

Книга втора, част втора, глава XV – 2 и 3

Книга втора, част втора, глава XV – 4 и 5

Книга втора, част втора, глава XVI

Книга втора, част втора, глава XVII – 1

Книга втора, част втора, глава XVII – 2 и 3

Книга втора, част втора, глава XVII – 4-6

Епилог

Всичко до момента - пълен текст

Към началната страница на сайта