Политико-географска карта на Тингано

Това е политико-географската карта на континента Тингано от „Преди войната” – първия том от проектотрилогията „Скрижалите на Арунда”.

Иван Бозуков (Хайван Торбалан)

 1. Жителите на континента Тингано наименуват водите, миещи бреговете му, използвайки четирите посоки на света, като ги наричат съответно Източен, Западен, Северен и Южен океан.
 2. Континентът Тингано е разделен на административно-териториални области, подобни на държави, наричани от жителите му барди.
 3. Гамбари – голяма островна група на изток и на североизток от Тингано. Включва хиляди малки и три големи острова, които са, представени в посока север-юг, Клендайл, Лагрен и столицата на Гамбари Аверил. Представител на Гамбари в Съвета на двадесет и четирите е Етран Лагили Кръвожадния, а след него последователно такива стават Фалет/Чилда и Геюм Ардал. В югозападната част на Клендайл се издигат Гронелските планини, където е кратерът на Мануаки - най-големият още действащ вулкан на планетата.
 4. Гамбоне – барда, разположена в североизточната част на Тингано и граничеща на запад - с Фагали, на югозапад – с Фиртуш, на юг – с Шани Чи, на югоизток – с Юджили Таф, на изток - през тясна ивица от Източния океан – с Аверил и Лагрен и на североизток – през по-широко водно пространство – с Клендайл. Столицата й е Нубири, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите - Амри Шуктар.
 5. Фагали – барда, разположена на запад от Гамбоне по крайбрежието на Северния океан и граничеща на изток-югоизток – с Шани Чи, на юг-югоизток – с Фиртуш, на юг – с Лубили и на запад-югозапад – с Кортис. Столицата й е Дейран, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите - Яя Бирфу Безмилостния.
 6. Кортис – барда, разположена по крайбрежието на широк залив в централната северна част на континента, на запад-югозапад от Фагали, граничеща на запад - с пустинята Хеш, на югозапад – с Галехи и на югоизток – с Лубили. Столицата й Кайрис е най-големият град по северното крайбрежие на Тингано, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите е Балабош, като след него такъв става Гизар Ромпо.
 7. Хеш – голяма пустиня, разположена на запад от Кортис по крайбрежието на Северния океан и граничеща на запад-северозапад – с Медара, на запад – с Нидран, на запад-югозапад – с Фан Вавел и на юг – с Галехи.
 8. Медара – барда, разположена в най-северозападната част на Тингано, граничеща на изток-югоизток - с пустинята Хеш и на юг – с Нидран, със столица Мара и с представител в Съвета на двадесет и четирите Мартул.
 9. Нидран – барда, разположена на юг от Медара по крайбрежието на Западния океан и граничеща на изток – с пустинята Хеш и на юг-югоизток – с Фан Вавел. Столицата й е Куйрпис, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите - Айфи Гравер Свирепия.
 10. Дар Марал – райско кътче в Нидран барда, простиращо се на няколко фандрома по крайбрежието на Западния океан, където четиримата големи провеждат тайните си срещи.
 11. Фан Вавел – малка барда, разположена по крайбрежието на малък залив на юг-югоизток от Нидран, граничеща на юг-югозапад с Лай Конду, на юг – с Галехи и на изток – с пустинята Хеш. Столицата й е Кандра, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите - Хендри Карис. (Представител в Съвета на двадесет и четирите от Фан Вавел преди да стане кирт е бил Ейохи Тамрал.)
 12. Лай Конду – барда, разположена в северната и северозападната част на Рубатския полуостров, граничеща на североизток с Фан Вавел, на югоизток – с Галехи и на Юг – с Рейджи. Столицата й е Бон Конду, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите - Сунис Карехи Кроткия, като след него такъв става Ранар Носри.
 13. Рейджи – барда, разположена в централната част на Рубатския полуостров и стигаща на югоизток до Южния океан. Граничи на север – с Лай Конду, на изток – с Галехи, на изток-югоизток – със Сагана и на юг-югозапад - с Цингали. Столицата й е Юмехи, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Валдан Пандур. В Рейджи се издига шест-хилядникът Миндрал - най-високият връх не само в Рубатите, но и в цял Тингано.
 14. Цингали – барда, разположена в южната и югозападната част на Рубатския полуостров. На север-североизток граничи с Рейджи. Столицата й е Елдри, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите - Зинган Сорби.
 15. Галехи – барда, разположена на изток от Рубатския полуостров, граничеща съответно на юг – със Сагана, на запад – с Рейджи, на северозапад – с Лай Конду, на север – с Фан Вавел, с пустинята Хеш и с Кортис, а на изток – с Лубили. В източната й част се издигат първите няколко хълма на продължаващите в посока юг-югоизток Далански възвишения. Столицата й е Нупур, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Енке Паласио Ненаситния.
 16. Лубили – барда, разположена на изток от Галехи и граничеща на юг – с Датейра, на северозапад – с Кортис, на север – с Фагали и на изток - с Фиртуш. В южната си част в посока северозапад-югоизток бива пресечена от Даланските възвишения. Столицата й е Пампили, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Анвил Шотон Скъперника.
 17. Фиртуш – барда, разположена на изток от Лубили и граничеща на северозапад – с Фагали, на североизток – с Гамбоне, на изток – с Шани Чи, на югоизток – с Батави и на юг – с Датейра. В най-югозападната й част на почти половин фандром надморска височина се издига най-високият участък от Даланските възвишения. Столицата й Фиртуш е и административният център на континента Тингано, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Ейохи Тамрал – по волята на рулетката на Пош изпълнява и ролята на кирт на Тингано. (Кирт преди и след Ейохи Тамрал е Гуфо, а след последния киртиса става Фалет/Чилда.)
 18. Шани Чи – барда, разположена на изток от Фиртуш и граничеща на север - с Гамбоне, на изток – с Юджили Таф и на юг – с Батави. Столицата й е Мароне, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Жарко Раган Песоглавеца.
 19. Юджили Таф – малка барда, леко вдадена на изток в северозападната част на Блаватския полуостров. Граничи на запад – с Шани Чи, на северозапад – с Гамбоне, на изток – със Сарту, на юг-югоизток – с Хайфи и на югозапад – с Батави. Столицата й е Велики Таф, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Нунцо Парвета.
 20. Лейко – барда, разположена в източната и североизточната част на Блаватския полуостров. На юг и на запад граничи с Кайфу. Столицата й е Матра, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Ивис Портили Смелия.
 21. Кайфу – барда, разположена в централната и югоизточната част на Блаватския полуостров. Граничи на север-североизток – с Лейко и на запад-югозапад – със Сарту. Столицата й е Пирфу, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Шуджики Напан Гущера.
 22. Сарту – барда, разположена в западната и югозападната част на Блаватския полуостров. Граничи на север-североизток – с Кайфу, на запад – с Юджили Таф и на югозапад – с Хайфи. Столицата й е Бендеки, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Хагон Фасинта.
 23. Сагана – барда, разположена по крайбрежието на дълбок залив в юг-югозападната част на Тингано и граничеща на запад-северозапад - с Рейджи, на север – с Галехи, на север-североизток – с Лубили и на изток – с Датейра. Столицата й е Байнфи, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Йорас Балахи Дивия, като след него такъв става Ошаш Ураги.
 24. Датейра – барда, разположена на изток от Сагана по крайбрежието на Южния океан. Граничи на запад – със Сагана, на северозапад – с Лубили, на север – с Фиртуш и на изток – с Батави. Столицата й е Алабар, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Мендилио Канастра Разсъдливия.
 25. Батави – барда, разположена на изток от Датейра по протежението на няколко малки залива по крайбрежието на Южния океан. В северозападната й част, извивайки рязко на юг при границата й с Фиртуш и плавно снижавайки се в посока север-юг, се издигат последните няколко хълма от Даланските възвишения. Граничи на запад – с Датейра, на северозапад – с Фиртуш, на север – с Шани Чи, на североизток – с Юджили Таф и на изток – с Хайфи. Столицата й е Батар, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Андел Хагар Палавника.
 26. Хайфи – малка барда, разположена в югоизточната част на Тингано, в широкия залив, фланкиран от Блаватския полуостров – на североизток – и Унтарския полуостров – на юг-югоизток. Граничи на запад – с Батави, на север-северозапад – с Юджили Таф, на североизток – със Сарту и на юг-югоизток – с Адор Ран. Столицата й е Гамеа, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Сундран Нандрал Мълчаливия.
 27. Адор Ран – голяма барда, разположена на над три четвърти от територията на Унтарския полуостров, с изключение на тясна дълга ивица по изток-североизточното му крайбрежие. Граничи на север-северозапад – с Хайфи и на изток-североизток – с Регали. Столицата й е Конджу, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Ома Переки Безстрастния.
 28. Регали – малка барда, разположена по протежението на тясна дълга ивица по изток-североизточното крайбрежие на Унтарския полуостров. На юг-югозапад граничи с Адор Ран. Столицата й е Тирис, а представителят й в Съвета на двадесет и четирите – Аятур Дун Вироглавия.
Назад към важните понятия в книгата

Напред към географската карта на континента Абдала

Към анонса на книгата

Към съдържанието й

Към предговора от автора й

Към действащите лица в нея

Към заглавната й страница

Към пълния й текст до момента

Към началната страница на сайта