Важни понятия

Това са някои специфични думи, използвани в „Преди войната” – първия том от проектотрилогията „Скрижалите на Арунда”.

Иван Бозуков (Хайван Торбалан)

Месеците според т. нар. таен тинганиански календар, ползван и от абдалианите, са 13. Наричат се дялове и са разпределени в рамките на цикъл (година), състоящ се от 387 слънца (дни), а веднъж на 7 цикли (това е цикълът на рулетката на Пош) цикълът се състои от 388 слънца (дни).
Името на дяловете (месеците) и продължителността на всеки от тях са, както следва:

 1. арбун – 30 слънца.
 2. карбун – 30 слънца.
 3. тарбун – 29 слънца.
 4. фарбун – 30 слънца.
 5. ларбун – 30 слънца.
 6. кларбун – 30 слънца.
 7. ешарбун – 29 слънца.
 8. нарбун – 30 слънца.
 9. унарбун – 30 слънца.
 10. марбун – 30 слънца.
 11. имарбун – 30 слънца.
 12. варбун – 29, а през високосния цикъл – 30 слънца.
 13. аварбун – 30 слънца.

На Барзум годината се състои от 341, а нискокосната такава – от 340 дни. Последните са разпределени в 8 месеца, както следва:

 1. ардек – 42 дни.
 2. бидек – 43 дни.
 3. тридек – 43 дни.
 4. тетрадек – 42, а през всяка единадесета (нискокосна) година - 41 дни.
 5. пентадек – 43 дни.
 6. хексадек – 43 дни.
 7. субдек – 42 дни.
 8. октадек – 43 дни.
Назад към предговора от автора

Напред към политико-географската карта на континента Тингано

Към анонса на книгата

Към съдържанието й

Към географската карта на континента Абдала

Към действащите лица в книгата

Към заглавната й страница

Към пълния й текст до момента

Към началната страница на сайта